Jäsenistön kuuntelu ja vuorovaikutus some-kanavien käytön arvopohjana

sosiaalinen media

Opiskelijakunnassamme on käytetty jo vuosia Facebookia viestintään. Facebookissa julkaisemme usein ajankohtaisia tiedotteita ja ohjaamme usein lisätiedon pariin verkkosivuille. Facebook on ollut keino seurata meidän ajankohtaisia asioita, mutta arkeen liittyvää toimintaa siellä ei ole pahemmin näkynyt. 

Viime syksynä otimme vihdoin käyttöön myös Instagramin, jossa myös kohderyhmämme eli opiskelijat ovat. Instagramissa on vaihtelevasti hyödynnetty perinteisiä kuvapostauksia ja kokeiltu storyjen tekemistä erilaisista aiheista.  

Kahden eri sosiaalisen median kanavan käyttäjinä huomasimme kuitenkin pikkuhiljaa olevamme hukassa siinä, miten näitä kanavia tulisi hyödyntää organisaation viestinnässä. 

Lähtökohdaksi sosiaalisessa mediassa toimimiselle nousevat opiskelijakunnan arvot. Opiskelijakuntamme arvopohja rakentuu kuuntelun, vuorovaikutuksen ja opiskelijalähtöisyyden ympärille. Jäsenistön kuuntelu on ollut perinteisesti erilaisten palautteiden vastaanottamista ja kyselyiden tekemistä. 

Verkostomaisen rakenteemme vuoksi, emme pääse kohtaamaan jäsenistöä kasvotusten kuin satunnaisesti. Vuorovaikutus keskittyy usein erilaisiin palvelutilanteisiin. Sosiaalisessa mediassa kuuntelua ja vuorovaikutusta jäsenistön kanssa voidaan käydä aivan uusilla tavoilla. 

Vinkkilista jäsenistön kuunteluun ja vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa

 1. Seuraa mitä omasta organisaatiostasi puhutaan sosiaalisen median kanavissa. Seuraa omaan organisaatioosi liittyviä avainsanoja ja päivityksiä eri sosiaalisen median kanavissa. 

 2. Osallistu keskusteluun! Tykkää järjestön nimissä muiden päivityksistä rohkeasta ja tuo oman järjestösi näkemyksiä esille kommentoimalla. Kysele ja kuuntele. 

 3. Sovi pelisäännöt järjestön edustajille sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Sopikaa yhdessä, mihin tarkoitukseen järjestön omia sosiaalisen median kanavia käytetään. Sopikaa samalla myös henkilökohtaisten tilien pelisäännöistä. 

 4. Mieti järjestöllesi ja sen toimintaan sopivat aihetunnisteet ja käytä niitä. Näin myös jäsenet oppivat käyttämään aihetunnisteita ja tieto järjestön toiminnasta näkyy myös muille. 

 5. Seuraa sisällön näkyvyyttä ja kehitä sisältöä. Millaiset päivitykset kiinnostavat jäsenistöä eniten?

 6. Kannusta jäsenistöä ja luottamustoimijoita julkaisemaan ja jakamaan järjestöön liittyvää sisältöä myös omissa sosiaalisen median kanavissa. 

 7. Älä provosoidu. Vastaa asiallisesti kritiikkiin, jos keskustelu ei etene mihinkään, älä osallistu siihen. Miettikää yhdessä valmiiksi toimitavat erilaisiin kriisitilanteisiin sosiaalisessa mediassa.

 8. Laita oma nimesi postauksien perään, kun päivität ja kommentoit. Facebookissa sivuston kuvauksessa järjestö voi lisäksi esitellä sivuston ylläpitäjät. 

Opiskelijakunnassamme otetaan nämä vinkit käyttöön uusien luottamustoimijoiden aloittaessa toimintansa. Meille tärkeää on opiskelijalähtöisyys, joten myös sosiaalisen median kanavien ylläpidosta tulevat vastaamaan luottamustoimessa olevat opiskelijat. Aktiivisella toimimisella somessa, he voivat entistä paremmin saada tietoa juuri meidän jäsenistöstä ja heitä kiinnostavista asioista. Meille some ei ole pelkästään tiedon jakamista järjestöstä jäsenille, vaan keino kuunnella jäsenistöä, heidän tarpeitaan ja kehittää koko järjestön toimintaa yhdessä jäsenistön kanssa jäsenistöä entistä paremmin palvelevaksi. 

Millä tavalla olet itse kuunnellut organisaatiosi asiakkaita tai sidosryhmiä sosiaalisen median avulla?

Profile picture for user Marianna
Projekti

Vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa

Kehittämisprojektin aiheena on luoda pohjaa opiskelijakunnalle sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Tavoitteena on kirkastaa Facebook-sivun ja Instagram-kanavan käyttötarkoitus ja tehdä suunnitelma niiden käytöstä.  

Tavoite ja hyödyt:

 • Selkeyttää kanavien käyttötavat ja tavoitteet
 • Luoda pohja sisällöntuotantoon
 • Järjestön jäsenlähtöisyyden kehittäminen
Catharina S. KIRJOITTI:
Hyvä ja ajankohtainen kirjoitus, jolla on paljon puhuva otsikko. Nykyään on hyvin suosittua, että ajankohtaiset kuulumiset tulevat verkkosivuille somen kautta. Tärkeää on myös tuoda somessa esille arkeen liittyviä asioita ja hetkessä elämisen. Instagram on suosittu kanava nuorison keskuudessa. Hienoa, että olette huomanneet sen, että sosiaalisessa mediassa kuuntelua ja vuorovaikutusta jäsenistön kanssa voidaan käydä aivan uusilla tavoilla. Vinkkilista on oiva ja monipuolinen. Tärkeää on seurata mitä omasta organisaatiosta puhutaan somessa ja keskusteluun pitää osallistua. Yhtenäiset pelisäännöt somessa on erittäin tärkeää. Jokaisen täytyy tietää mitä somessa tehdään ja miten kritiikkiin vastataan. Kirjoituksen lopussa on mainio kysymys, joka innostaa kommentointiin ja saa aikaan keskustelua.
Lähetetty Ma, 12/03/2018 - 21:25
Tanja R KIRJOITTI:
Some on asia, jota jokaisessa organisaatiossa ja yrityksessä on syytä miettiä - tai oikeammin olisi pitänyt miettiä jo. Vinkkilistasi tuo hyvin esiin sen, että organisaatioiden olisi hyvä, ja pakkokin, miettiä nimenomaan sisältöjä eli sitä, mitä sinne someen oikein laitetaan ja miksi siellä ollaan.
Sivusin itse samaa aihetta blogissani https://www.itseasiassa.fi/yritysviestinnan-uudet-ymparistot-syksy-2018/digimarkkinointia-marjatilalle/pienyrityksen-pakko-olla-somessa-ja-nyt-pitaa-myos-tietaa-mita-siella-tehdaan, mutta hieman toisesta näkökulmasta.

Teidän organisaatiollanne maaperä on todella otollinen, koska opiskelijoille some on luonnollinen tapa viestiä ja olla yhteyksissä. Opiskelijakunnan luottamustoimijat ovat varmasti aktiviisia somessa ns. omalla nimellään, mutta tehtävää voi olla siinä, että heidät saa aktiivisiksi järjestön nimissä. Oletko miettinyt motivointikeinoja siihen?
Lähetetty Su, 12/09/2018 - 20:33
irjap KIRJOITTI:
Olet ottanut kirjoituksessasi hyvin esiin toimintanne arvot, jotka ohjaavat työtänne. Aktiivisten opiskelijoiden kanssa sosiaalinen media, teillä nyt Facebook ja Instagram, ovat varmasti hyvät välineet kommunikointiin. Tekstissäsi oli paljon asiaa ja olisit voinut keventää sitä hiukan vaikkapa muutamalla kuvalla.
Tiedättekö, ovatko kaikki teidän opiskelijanne mukana Facebookissa ja Instagramissa? Miten kommunikoitte niiden kanssa, jotka eivät ole mukana? Saavatko he tietoa asioista mistään? Miten teidän verkkosivunne toimivat näiden rinnalla?
Toinen asia, joka tuli mieleeni, on henkilökohtaiset asiat. Tietävät ja huomaavatko opiskelijat, että voi olla asioita, joista ei kannata tai pidä puhua julkisesti? Poistavatko teidän pääkäyttäjänne julkaisuja, jotka menevät salassa pidettävien asioiden puolelle?
Oletteko miettineet julkaisuaikatauluja? Siis että julkaisuja ei ole liian usein tai liian harvoin. Omasta mielestäni liian usein tapahtuvat julkaisut voivat olla ärsyttäviä, varsinkin, jos asian tärkeys ei ole suuri. Toivottavasti saatte tämän projektisi ansiosta kehitettyä toimintaanne.
Lähetetty La, 03/09/2019 - 13:36