Et sä tiedä kuka mä oon?

Maine ja tunnettuus

Kuinka lisätä yrityksen tunnettuutta ja tuoda kasvuvaiheessa olevaa organisaatiota paremmin esille? Kyse on pitkälti yhteistyön lisäämisestä sekä aktiivisemmasta vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa, mutta myös yrityksen näkyvyyden ja sitä kautta tietämyksen kasvattamisesta viestinnän ja markkinoinnin eri keinoin.

Maine se on huonokin maine

Yhteistyö ja verkostoituminen tutkimus- ja kehityshankkeiden edistämiseksi ja oman toimialan kehittämiseksi täytyy aloittaa yrityksen tunnettuuden ja maineen rakentamisen pohjalta. Asiantuntijaverkostojen yhteen tuominen ja asioiden eteenpäin vieminen edellyttävät paitsi kokemuksen ja osaamisen jakamista, myös työtä yrityksen imagon jatkuvan parantamisen eteen. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa ja vastuulliset tavat toimia täytyy olla vahvasti läsnä jokapäiväisessä liiketoiminnassa ja niistä on myös osattava viestiä. Perinteisen median roolin organisaation näkyvyyden muodostumisessa haastaa sosiaalinen media, jossa valta on tavallisella kansalla, ja jossa uutiset ja mielipiteet päivittyvät tiuhaan tahtiin. Varsinkin negatiivinen palaute leviää nopeasti ja yksittäisen osapuolen näkemystä voidaan helposti pitää ainoana oikeana totuutena, jollei siihen heti reagoida. Tutkimusten mukaan yrityksen huono maine vaikeuttaa työntekijöiden palkkaamista ja vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon. Jos kukaan taas ei tiedä yrityksestä ja sen ydinosaamisesta mitään, on vaikeaa rakentaa brändimielikuvia, luoda verkostoja ja tuottaa arvoa sidosryhmille.

LinkedIn suunnannäyttäjänä

LinkedIn

Sosiaalisen median kanavista LinkedIn on keskittynyt ammatilliseen verkostoitumiseen auttaen lisäämään yrityksen näkyvyyttä ja rakentamaan asiantuntijoiden mielikuvia yrityksestä. Se helpottaa yrityksen löydettävyyttä ja tavoitettavuutta yhtenä viestintäkanavana ja yhteydenottotapana. Pohtiessani edustamani yrityksen LinkedIn-profiilin luomista ja vastuutani sen päivityksestä, vertailin muiden maineikkaiden yritysten profiileja. Mietin, minkälaisia mielikuvia profiilit minussa herättävät ja millaisen kokemuksen vierailu sivustolla tarjoaa. Visuaalinen ilme, päivitysten säännöllisyys ja ajankohtaisuus sekä tapa viestiä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä tapahtumista tai projekteista muodostavat käsityksen yrityksestä ja sen arvomaailmasta muutamalla vilkaisulla. Siihen ainakin tulisi mielestäni pyrkiä, että LinkedIn-profiilin silmäiltyään lukija haluaa vierailla yrityksen omilla verkkosivuilla ja tutustua lisää sen toimintaan.

Kun yrityksellä on LinkedIn-profiili, voivat työntekijät linkittää sen omaan profiiliinsa ja muodostuu mielikuva, millaisia ihmisiä organisaatiossa työskentelee. Henkilöstö voi tuoda arvokkaita kontakteja yritykselle omien verkostojensa kautta. LinkedInin kautta on helppo markkinoida uramahdollisuuksia ja rekrytoida uutta henkilöstöä. Seuraaminen ja tykkäykset julkaisuista saavat muidenkin huomion. LinkedIn-profiilista ohjautuu helposti yhdellä klikkauksella yrityksen omille nettisivuille ja hakukoneiden avulla löytyy enemmän osumia yrityksestä. Saadaan lisää näkyvyyttä ja se on ihan ilmaistakin.

LinkedIn täytyy suunnitella osaksi viestintästrategiaa. Laatuun pitää panostaa enemmän kuin määrään, mutta profiilia ei pidä jättää heitteille. Päivityksiä pitää olla säännöllisesti ja sopivassa suhteessa. Laadukkaisiin kuviin on syytä panostaa, niillä saa lisää huomiota ja mielenkiintoa julkaisuihin.

Onko sinulla vinkkejä, miltä hyvän ja houkuttelevan LinkedIn-profiilin tulisi näyttää? Innostuitko lisäämään oman organisaatiosi näkyvyyttä sosiaalisen median avulla?

Profile picture for user VilhelmiinaR
Projekti

Verkostoidu ja kehitä – Ole esillä

Uudistuneen organisaation innovatiivinen ote työskentelyyn, kokeilunhalu, kehityshankkeiden aktiivinen edistäminen ja alan asiantuntijaverkostojen yhteen tuominen halutaan saada näkymään koko yrityksen viestinnässä. Some-viestintäkanavista on tarkoitus ottaa haltuun LinkedIn; suunnittelemalla, toteuttamalla ja ylläpitämällä yrityksen LinkedIn-profiilia. LinkedInissä nostetaan esille ajankohtaisia oman alan ja sidosryhmien uutisia, artikkeleita, tapahtumia, vierasblogeja sekä jaetaan tietoa esim. ajankohtaisista projekteista tai haussa olevista rekryistä.

 

Projektin tavoitteet ovat:
• yrityksen tunnettuuden lisääminen LinkedInin avulla
• keskustelun lisääminen sähköajoneuvojen akkuarvoketjun ja muiden kehityshankkeiden ympärillä
• tuoda esille yrityksen missio olla innovatiivinen ja visionäärinen ja huomioida liiketoiminnassaan niin taloudelliset, operatiiviset kuin vastuullisetkin näkökulmat

Carita KIRJOITTI:
Hei Vilhelmiina,

Projektisi kiinnostaa minua kovasti, sillä päivitän yrityksemme LinkedIn-kanavaan liittyvää viestintäsuunnitelmaa nyt loppuvuodesta. Olen tähän liittyen tilannut tiimilleni myös kaksi ulkopuolisen asiantuntijan järjestämää koulutussessiota. Näissä tilaisuuksissa meidän on tarkoitus pureutua yleisesti kanavaa koskeviin hyviin viestintäkäytäntöihin sekä kuulla myös kanavan markkinointimahdollisuuksista.

Kerroit tutustuneesi projektiisi liittyen ajatuksella eri toimijoiden LinkedIn-sisältöihin. Minun tulisi myös tehdä näin saadakseni uusia ideoita ja oppiakseni käyttäjiä aktivoivista sisällöistä.

Toivotan sinulle onnea projektiisi!

T: Carita
Lähetetty Pe, 11/02/2018 - 19:20
Veronika E KIRJOITTI:
Hei Vilhelmiina!
Linkedn-kanava on minulle vielä tuntematon, en ole itse sitä käyttänyt enkä ole sitä yrityksellenikään valinnut. Kirjoituksesesi pohjalta, ajattelen kuitenkin, että se on varmasti tarpeellinen kanava edustamallesi organisaatiolle. Oma käsitykseni on, että kanavana se soveltuu erityisesti yrityksille, jotka edustavat asiantuntijaorganisaatioita tai toimivat B2B-markkinoilla. Kuten totesit, sen tehokkuus riippuu pitkälti samoista asioista kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa, joten laadun ja säännöllisyyden lisäksi, loisin ko. kanavalle oman sisältölinjauksen. Olet tätä jo miettinytkin ja itsekin ajattelen voisiko Lindkedn-kanavan sisällön profiloida tietyllä tavalla, esim. pohjautuvan juuri asiantuntijuuden jakamiseen ja tarinoihin asintuntijoista, joita organisaatiossa työskentelee. Tällä tavoin voidaan varmasti madaltaa henkilöstön kynnystä aktiviseen tiedon jakamiseen omien profiiliensa kautta.

Toivottavasti uusi kanava vahvistaa verkostojanne ja organisaationne innostuu sen käyttöönotosta,
Terveisin Veronika
Lähetetty Su, 11/04/2018 - 08:39