Mahdoton tehtävä: Yrityksen sisäinen viestintä

Created by Jigsawstocker, Freepik.com 1 <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business image created by Jigsawstocker - Freepik.com</a>

Yrityksen sisäinen viestintä tuntuu yksinkertaiselta asialta, mutta varsinkin suuremmissa yrityksissä tiedon jakaminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi. Viestintään panostaminen toisi organisaatioille paljon hyötyjä, tästä esimerkkinä yrityksen ja yksilön tarkoitus – miksi olemme töissä täällä, miksi teemme mitä teemme.

Oletko koskaan kokenut, että et tiedä mitä yrityksessä tapahtuu? Et todellakaan ole ainoa, monet esimiehet saavat jatkuvasti palautetta, että emme tiedä mitä toisessa tiimissä tehdään. Kehityshankkeita tehdään siiloissa, eikä organisaatiot tiedä toistensa tekemisistä edes olennaisia asioita. Monet asiantuntijat kokevat olevansa töissä vain, jotta saisivat toimeentulon. Kun henkilöstö ei koe tarkoituksellisuutta työssään, usein koetaan välinpitämättömyyttä yhtiön asioihin. Ihmiset ovat kautta aikain kaivanneet tarkoituksellisuutta, tästä hyvänä esimerkkinä slogan ”tee työtä jolla on tarkoitus”. Suunnitelmallisella viestinnällä pystytään rakentamaan henkilöstölle kirkas kuva yhtiön tavoitteista, ja sitä kautta henkilöstö saadaan sitoutuneemmaksi ja tyytyväisemmäksi työntekoon. Motivaatio monesti moninkertaistaa henkilöstön tuottavuuden. Tekisitkö sinä mielelläsi työtä, jonka kokisit tärkeäksi ja jota tekemällä kokisit muuttavasi jotain?

 

Lomalla usein mietitään työn tarkoituksellisuutta.

Lomalla usein mietitään työn tarkoituksellisuutta.

Olisiko somesta hyötyä?

Sosiaalinen media on löytänyt tiensä myös yritysmaailmaan, mutta viestintätyökaluja harvoin hyödynnetään yrityksen laajuisesti. Kaiken kiireen keskellä on helppo tinkiä viestinnästä – kuinka löytää aikaa tuottaa kirjoituksia yrityksen intranetiin tai sosiaaliseen mediaan? Onko siitä oikeasti jotain hyötyä, vai pitäisikö sitä tuottaa, jotta oltaisiin edistyksellisiä? Samaan aikaan tarve digitalisoida yritysten palveluita kiihtyy jatkuvasti, ja päällekkäisten tekemisten välttäminen vaatii tiedonvaihtoa. Olen kuullut myös yrityksistä, jotka ovat saaneet oikeaa taloudellista hyötyä – siis säästöjä – ottamalla sosiaalisen median käyttöön yrityksen laajuisesti. En usko hetkeäkään, että yksikään yritys saa merkittävää hyötyä somesta sisäisessä viestinnässä vain sallimalla pääsyn työntekijöille. Käyttöönotto kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja johto täytyy sitouttaa sisällön tuottamiseen. Tämäkään ei yksin takaa vielä mitään, vaan sisällön täytyy olla merkityksellistä ja henkilöstöä kiinnostavaa. 

Mistä se hyöty sitten tulee, onko se mahdotonta?

Parhaan hyödyn saa, kun saa henkilöstön osallistumaan viestintään kysymyksin ja kommentein. Tämä laajentaa myös lukijakuntaa, kun työkaverit puhuvat sisällöstä keskenään. Yritykset panostavat paljon ulkoiseen markkinointiin, mutta jotta henkilöstön mielenkiinnon saa herätettyä kannattaa myös sisäistä markkinointia harkita. Yritysten henkilöstölle maksetaan siitä, että he toteuttavat tiettyä työtehtävää mahdollisimman tehokkaasti. Ylimääräisiä resursseja ei ole, ja harvalla työntekijällä on aikaa käyttää erityisesti aikaa viestintään. Perinteisesti yrityksissä pidetään infotilaisuuksia, aamukahveja tiedonjakoon tai lähetetään sähköpostitiedotteita. Kun sisältö siirtyy sosiaaliseen mediaan, ja henkilöstö oppii käyttämään somen ominaisuuksia – eli esim. kaksisuuntaisuutta, tehostuu tiedonkulku merkittävästi ja johto voi tulla lähemmäksi henkilöstöä. Viestinnän merkittävä parantaminen uusilla työkaluilla ei ole mahdotonta, mutta se vaatii suunnitelmallisuutta, kovaa työtä eikä tapahdu itsestään. Käyttäisitkö itse yhtiön somekanavia, jos johto kertoisi siellä jotain merkityksellistä yhtiön tilasta ja tulevaisuudesta?

Keksitkö syyn miksi sosiaalinen media ei toimisi sisäisessä viestinnässä?

 

No reason

 

Profile picture for user smtak
VilhelmiinaR KIRJOITTI:
Blogissasi on hienosti pohdittu henkilöstön osallistamista ja somen hyödyntämistä sisäisen viestinnän kehittämisessä. Olen itsekin jakanut edustamani yrityksen ja sen tytäryhtiön merkittäviä uutisia mm. LinkedInissä. Kokemukseni mukaan tiedon vaihdanta sekä osaamisen ja kokemusten jakaminen lisäävät yhteisöllisyyttä ja auttavat vahvistamaan työnantajamainetta. Oikeaksi koetut sisäisen viestinnän kanavat auttavat yritystä sen toiminnan kehittämisessä ja tukevat avointa tiedonjakamiskulttuuria henkilöstön keskuudessa. Näihin päätelmiin tulin jo keväällä saatuani päätökseen opinnäytetyön tytäryhtiömme sisäisen viestinnän kehittämisestä. Työssäni tuli esille, kuinka suuri vaikutus koko henkilöstön osallistamisella ja avoimella vuoropuhelulla on työyhteisöviestinnän kehittämisessä. Ne motivoivat ja sitouttavat henkilöstöä omaan työhönsä aikaansaaden uusia innovaatioita ja lisäten yrityksen kilpailukykyä. Toki se edellyttää selkeää viestintäohjeistusta ja yhteisiä pelisääntöjä. On syytä tiedostaa, että viestintä on organisaatiossa kaikkien yhteisellä vastuulla.
Lähetetty Ke, 10/31/2018 - 19:03
Carita KIRJOITTI:
Täytyy myöntää, että en keksi yhtään järkevää syytä siihen miksi sosiaalinen media ei toimisi yrityksen sisäisessä viestinnässä. Kokemuksesta sen sijaan voin todeta, että toukokuussa julkaistun intranetimme sosiaalisen median minaisuudet ovat edistäneet merkittävästi sisäistä viestintäämme.

Kiitos päivitetyn intranet-alustamme, uutisten jakaminen on nopeutunut ja helpottunut huomattavasti. Tähän liittyen henkilökunnan alttius julkaista uutisia on madaltunut ja siksi asioista tiedotetaan aiempaa ahkerammin. Myös uutisten kommentointi- ja tykkäysominaisuudet ovat käytännöllisiä. Kommentit auttavat kehittämään viestejä ja mahdollistavat saman vastauksen jakamisen kerralla koko organisaatiolle.

Lähetetty Pe, 11/02/2018 - 19:47