Vuorovaikutus on tavoittelemisen arvoista. Uskalla muuttua mukana

TEILTÄ MEILLE

Vuorovaikutus on tavoittelemisen arvoista - uskalla muuttua mukana

Asiakassuhteet kuten henkilökohtaiset suhteetkin perustuvat yhteistyöhön. Yhteistyön toimivuus ja yhteistyöhön sitoutuminen ovat suhteen menestymisen edellytyksiä. Suhteen alkuvaiheessa on tärkeää löytää yhteiset mielenkiinnon kohteet ja vaalia sitä. 

Asiakkaan motiivien tunteminen on avain hyvään asiakaskokemukseen. Onnistuneissa projekteissa tunnetasoiset prosessit näyttäytyvät yhteneväisenä kulttuurina ja identiteettinä. Se taas tuo sitoutumisen kuvan toiminasta, jonka asiakas huomaa. Ei ole toissijaista, millaisen kuvan toiminnastamme annamme. Asiakas on valveutunut.

Vuorovaikutuksen merkitys

Vuorovaikutustaitojen avulla luodaan ja ylläpidetään hyviä suhteita asiakkaisiin. Yrityksen projekteissa asiakaskeskeisyydestä puhutaan, mutta valitettavasti harva muuttaa toimintatapojaan. Siksi pyrin löytämään projektissani rohkean ja avoimen keskustelukulttuurin kaikkien kesken. Asiakkaiden palaute vaikuttaa työhyvinvointiin. Jos työskentelemme projekteissa positiivisessa ilmapiirissä, työnhyvinvointi välittyy asiakkaille.

Oikeudenmukainen organisaatiokulttuuri lyö hyvää henkeä ja viestinnän kautta ilmiö leviää positiivisella kaiulla nopeasti. Jos vuorovaikutus on rehellistä, suoraa ja välitöntä, viesti ulospäin on positiivisessa hengessä kehitetty. Kaikkien osallistuminen vuorovaikutukseen edistää yhdessä tekemisen meininkiä.

Yhteistyön ja strategian kautta tulevaisuus haltuun

Projektien menestys tulevaisuudessa vaatii strategisen kypsyyden. Löydä oikeat ihmiset ympärillesi, muuta johtamistapaasi nykyaikaisemmaksi. Johda osaamista ja muutosta oikeaan suuntaan.

Pystytkö toimimaan muuttuvassa liiketoimintamallissa? Toimiiko viestisi ja onnistutko vuorovaikuttamisessa? Onko tiimisi strategia oikea ja saatko vietyä visiosi käytäntöön? Tässä on asioita, joita kaikkea emme voi vielä omassa projektissamme tietää.

Yhteneväinen toimintamalli yrityksen projekteissa selkeästi ja johdonmukaisesti johdettuna tuo tulosta. Kun kokonaisuus on kunnossa, kuka tahansa voi parantaa vuorovaikutusta ja viedä yrityksen viestiä eteenpäin.

Sinun ja minun on uskallettava muuttua tulevaisuutta varten. Muututaan yhdessä!

 

Projekti

Yritysviestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen rakennusalan yhtiössä

Moi. 

Työskeskentelen keski-suuressa rakennusalan yrityksessä,jossa viestintä ja vuorovaikutus some-kanavien kautta on satunnaista ja toimii eri projektien kautta eri lailla. Tämän päivän mallissa toiminta saisi tälläkin alalla yhtenäistyä. 

Olen käyttänyt omissa projekteissani some-viestintää , mutta se pitäisi saada paremmin suunnitelmallisemmaksi. 

 

Tavoite ja päämäärä

Tehdä suunnitelma mahdollisuuksista menestyä some-maailman antamista mahdollisuuksista. 

Tehtyjen suunnitelmien ja päämäärien jälkeen on tarkoitus parantaa yrityksen imagoa ja tietoisuutta ja samalla tehdä yrityksestä houkutteleva yritys siitä kiinnostuneille.

Potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus asioita kohtaan helpottuu ja tietoa on nopea etsiä. 

Pyrimme tätä kautta tehostaamaan projektien keskinäistä yhteistyötä ja palvelemaan asiakasta entistä paremmin.