Oppeja sisältöjen maailmasta

Sisältömarkkinointia

Oppeja sisältöjen maailmasta

Suunnitelmani sisältömarkkinoinnin hyödyntämisestä on otettu yrityksessämme hyvin vastaan. Olen ilokseni saanut huomata, että etenkin sosiaalisen median yhteys hyvien sisältöjen jakamiseen on kiinnostanut sekä asiantuntijoita että johtoryhmää.

Pitämämme LinkedIn-workshopin jälkeen keskusteluihin osallistuminen on lisääntynyt muissakin sosiaalisen median kanavissa, varsinkin Twitterissä. Asiantuntijaorganisaationa Facebook ei ole meille ensisijainen kanava, mutta aktiivisuuden lisääntyminen muissa kanavissa näkyy sielläkin: olemme jakaneet toimiston väen omaan arkeen liittyviä kuvia ja viihdyttäviä pieniä videoita. Olemme yksinkertaisesti uskaltaneet tehdä enemmän ja näkyvämmin!

 

Uudenlaista ajattelua


SOME-kanavien tehokkaamman hyödyntämisen myötä olemme alkaneet harkita näkyvyyttä myös Instagramissa – vaikka olemmekin B2B-yritys, niin se ei tarkoita, ettemmekö voisi hyödyntää visuaalista materiaalia kanavassa, jossa B2C-yritykset ovat perinteisesti vallalla. Tässä ideassa näkyy, miten sisältömarkkinointi on meillä vaikuttanut ajattelutapaan. Emme enää kyseenalaista uusia ajatuksia yhtä herkästi, vaan pysähdymme miettimään, millaista potentiaalia niissä voisi olla. Osallistaminen on sisältömarkkinoinnissa iso voimavara. Tasokkaiden sisältöjen luominen ja jakaminen voi olla koko yrityksen asia, aivan kuten brändikin on. Jos asiantuntijamme ovat kiinnostuneita brändimme vahvistamisessa eri kanavissa omalla aktiivisuudellaan, sitä kiinnostusta kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

 

Työtila

 

Asiakasymmärryksen vahvistaminen osana sisältömarkkinointia


Sisältömarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla on myös suora yhteys asiakasymmärrykseen. Emme halua viestiä yksisuuntaisesti, sillä se ei ole tätä päivää. Haluamme jäsenyritystemme ja muiden asiakkaidemme osallistuvan keskusteluihin, joita aloitamme.

Kun sivuillamme julkaistaan uutta sisältöä, sitä ei ole tarkoitus jakaa LinkedInissa tai muissa kanavissa vain, jotta me itse saamme äänemme kuuluviin. Ideana on, että annamme äänen myös niille, joita sisältömme tavoittavat. Vain siten saamme sidosryhmiä mukaan keskusteluun ja aktivoimme heitä puhumaan enemmän niistä asioista, joita me yrityksenä edistämme.

Sisältömarkkinoinnin kehittämisessä isoimmat mahdollisuudet ovatkin mielestäni aitojen ja kestävien asiakassuhteiden luomisessa ja vahvistamisessa. Yrityksellämme on työkalut ja valmiudet laadukkaiden sisältöjen tekemiseen, mutta jatkon kannalta olennaista on, miten hyödynnämme sisältömarkkinoinnin kautta saamaamme asiakastietoa ja käytämme sitä viestinnän kehittämiseen.

Tähän mennessä opittu on vasta alkua! 

Projekti

Uusi brändi, uudet koukut

Kehittämisprojektini tavoite on kehittää sisältömarkkinointia B2B-yrityksemme brändiuudistuksen tukena. Asiakaslähtöisyys ja alansa edelläkävijyys ovat uuden brändin kulmakiviä, ja sisältömarkkinointi antaa tämän viestimiseen paljon mahdollisuuksia. Työtä tämän eteen on jo aloitettu tekemään, mutta projektin avulla pyrin tarkentamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
 

  • Millaiset sisällöt tukevat uutta brändiä?
     
  • Mitkä kanavat ovat meille tärkeimpiä sisällön jakamiseen?
     
  • Miten sisältömarkkinoinnin opit ovat hyödyksi sopivien sisältöjen tuottamisessa näihin kanaviin?
Outi Korkeila KIRJOITTI:
Oli mukava lukea projektinne edistyksestä.
Asiakastiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat laajat ja siinä voisi hyvänä aloituksena käyttää jonkinlaista osallistamista. Asiakaskyselyn, blogi-kirjoituskilpailun tai muun vastaavan hyväksikäyttöä asiakaspinnan kiinnostuksen herättämiseen ja kartoitukseen kannattaisi mielestäni harkita.
Saatatte yllättyä erittäin positiivisesti.

Onnea projektin jatkolle - Asenne ratkaisee!
Lähetetty Ti, 11/28/2017 - 22:02