Työntekijälähettilyys työyhteisön työvälineenä

Työntekijälähettilyys työyhteisön työvälineenä

Suunnittelualalla sosiaalisen median rooli nähdään tällä hetkellä tärkeimpänä asiantuntijuuden ja tiedottamisen mediana. Sen avulla työntekijät voivat vahvistaa ja kehittää asiantuntijaprofiiliaan, asiantuntijabrändiä ja jakaa ammatillista sisältöä ja verkostoitua. Pentagon Designin tavoitteena on työntekijälähettilyyden kautta haastaa henkilöstö mukaan sosiaalisen median hyödyntämiseen oman asiantuntijabrändin rakentamisessa, asiantuntijuuden jakamisessa sekä yrityksen asiantuntijuuden ja PR:n kehittämisessä. 

Ihmiset työntekijälähettilyyden keskiössä

Olen koostanut työntekijälähettilyyden suunnitelmaa yhteistyössä yrityksen toisen omistajan ja muotoilujohtajan Sauli Suomelan kanssa. Suunnittelun alusta alkaen otimme lähtökohdaksi miettiä työtekijälähettilyyttä, ei vain sosiaalisen median hyödyntämisen näkökulmasta, vaan myös työyhteisöä kehittävänä yhteisenä ohjelmana ja haasteena. Suunnitelman keskiössä ovat työyhteisön ihmiset - työntekijät, ei yritys tai työntekijälähettilyyden suunnitelma. 

Lähtökohtana on, että yrityksen työntekijät haastetaan ja kannustetaan osallistumaan työntekijälähettilyyteen, mutta tämän lisäksi myös mukaan jatkokehittämään sille yhteistä toimintamallia. Toimintamallia ja siihen liiittyvää sosiaalisen median suunnitelmaa työntekijälähettiläät voivat hyödyntää kehittäessään sekä omaa että yrityksen asiantuntijaprofiilia. 

Työntekijälähettilyys ei ole mainontaa

Joissain työntekijälähettilyyttä esittelevissä lähteissä sitä on kuvattu pahimmillaan työntekijöiden tekemäksi ilmaiseksi yritysmainonnaksi. Sitähän se pahimmillaan on, mikä on osaltaan turhaan tahrannut työntekijälähettilyyden mainetta. Mielestäni työntekijälähettilyydellä voidaan kuitenkin oikein ja suunnitelmallisesti toteutettuna luoda työyhteisöön yhteisöllisyyttä, positiivista mainetta sekä osallistumisen ja yhteenkuuluvuuden iloa. 

Ei ole tarkoitus, että työntekijälähettiläät toimivat vain työnantajan viestinviejinä tai mainostajina. On yrityksenkin etu, että työntekijät vahvistavat asiantuntijaprofiiliaan ja heidän maineensa alan ammattilaisina leviää ja vahvistuu. Pentagon Designilla on halu haastaa työntekijät myös aktiivisesti kertomaan omasta osaamisestaan ja vahvistamaan asiantuntijabrändiään. 

Minun osaltani tehty työntekijälähettilyyden pohjasuunnitelma on nyt pilotointivalmis. Se auttaa alkuun, mutta toiminnan jatkokehitys ja onnistuminen on työntekijälähettiläiden ja organisaation yhteisen tekemisen tulos. Työntekijälähettilyyden pilotointi Pentagon Designilla on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 tammikuussa.


 

Profile picture for user SusannaS
Projekti

Työntekijälähettilyydestä näkyvyyttä design-yritykselle

Kehittämishankkeen/projektini tarkoituksena on suunnitella työntekijälähettilyyden toimintasuunnitelma Pentagon Designille, joka on kotimainen design-alan suunnittelutoimisto.

Tavoitteena on:

  • Yrityksen toiminnasta viestiminen
  • Asiantuntijaprofiilin kasvattaminen
  • Kontaktien saaminen
  • Verkoston laajentaminen eri viiteryhmiin, kuten asiakkaisiin, ammattiyhteisöihin, alihankkijoihin, medioihin, rekrytoitaviin ja akateemisiin yhteisöihin
KatjaK KIRJOITTI:
Hei Susanna,

Aiheesi on mielenkiintoinen ja liippaa läheltä omaani. Työntekijälähettilyys oli minulle tuntematon termi aiemmin, kun kuulin siitä ensimmäisen kerran innostuin asiasta heti. En ollut tietoisesti toiminut aiemmin työntekijälähettiläänä, tiedostamatta kylläkin! On hienoa, että työntekijälähettilyyttä voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja innostavasti. Sellaisena se on varmasti parhaimmillaan, eikä harhaudu mainostamiseksi, kuten itsekin kirjoitit.
Lähetetty Ke, 11/29/2017 - 20:44