UUDEN STRATEGIAMME SYDÄN SYKKII OSAAMISESTA

Strategiakuva

Avoset Oy on Atlassian Gold Solution partner, jonka missiona on auttaa suomalaisia yrityksiä onnistumaan Atlassian-tuotteiden avulla omassa liiketoiminnassaan.

Atlassianin johto uskoo että hyvät tuotteet myyvät itse itsensä – näin ei tarvita suuria panostuksia myyntiorganisaatioon ja taloudelliset resurssit jäävät tehokkaampaan käyttöön, kuten yrityksen tuotteiden jatkokehittämiseen. Avosetissa emme voisi enempää allekirjoittaa tätä Atlassianin strategista valintaa ja uskommekin, että Atlassian pysyy strategisen valintansa ansioista markkinajohtajana liiketoiminta-alueellaan myös jatkossa. Siksi myös me haluamme syventää yhteistyötämme Atlassianin kanssa.

Avosetissa olemme havainneet saman logiikan osaamisen suhteen: oman liiketoiminta-alueen korkeatasoinen osaaminen myy itse itseään ja pienemmilläkin myyntiponnisteluilla saadaan paljon myyntiä aikaiseksi. Puskaradio toimii hyvin ja suositteluiden kautta leviävä tietoisuus yrityksestämme ja sen osaamisesta toimii tehokkaasti Suomen pienehköillä markkinoilla. Tietenkin puskaradio voi huonossa tilanteessa toimia myös toiseen suuntaan, jolloin myynti voi pahimmillaan vähentyä merkittävästi.

Muun muassa ylläkuvatut havainnot ovat johtaneet siihen, että olemme päättäneet uudessa kasvustrategiassamme panostaa entistä enemmän osaamiseemme, koska uskomme että osaamisen kasvattamisella voimme tuottaa suurinta lisäarvoa asiakkaidemme hyödyksi. Olemmekin olleet jo jonkin aikaa Suomen ainoa yritys, joka keskittyy ainoastaan Atlassian-tuotteiden ympärille luotujen palveluiden tarjoamiseen. Uskomme, että keskittyminen tarkoin valikoituun ja rajattuun osaamisalueeseen mahdollistaa osaamisemme syventämisen edelleen.

Palvelemme tälläkin hetkellä Suomen suurimpia yrityksiä Atlassian-tuotteiden tehokkassa käytössä, mutta olemme havainneet, että tarve syväosaamiselle kasvaa ja haluammekin vastata tähän tarpeeseen. Uuden strategiamme myötä tavoitteenamme on hakea sopivaa kasvuvauhtia, jotta kustannustehokkuutemme ja innostunut tekemisen meininki säilyy yrityksessämme korkeana.

”Tavoitteemme on jatkossakin olla kustannustehokas ja luotettava Atlassian tuotteiden syväosaaja, jonka jokainen työntekijä aina toimitusjohtajasta kesätyöntekijöihin asti on Atlassian sertifioitu ammattilainen.”

- Tuomas Saranen / Avoset Oy:n hallituksen jäsen

Profile picture for user Tuomas S
Projekti

Pienen yrityksen kasvustrategia

Pienikin yritys tarvitsee strategian, jolla voidaan ohjata yritystä haluttuun suuntaan. Uuden strategiamme tavoitteena on vauhdittaa yrityksemme kasvua, uudistaa toimintaamme sekä muokata brändiämme. Koko yrityksen osallistavassa strategiatyössä tulemme muodostamaan myös vision, joka kuvailee yritystä strategian toimeenpanon jälkeisenä aikana.

Projektini tavoitteet:

  • Yrityksen vahvuuksien määrittäminen strategiaa varten
  • Uuden strategian luominen
  • Vision määrittäminen
Satu K KIRJOITTI:
Moikka Tuomas!

Pystyn samaistumaan moniin pointteihin kirjoituksessasi - strategiatyö on ehdottoman tärkeää brändin uudistamisessa ja vahvistamisessa, ja siitä oikeanlainen visiokin muodostuu. Kuulostaa siltä, että yrityksessänne arvostetaan työntekijöiden osaamista, ja heidän arvonsa ymmärretään tärkeänä osana strategian toteuttamista. Siksi osaamisen kehittämiseen panostaminen uudessa kasvustrategiassa on varmasti hyvä päätös.

Olisi mielenkiintoista kuulla, miten tämä kaikki näkyy viestinnässänne. Kaikkea hyvää tulevaan!

t. Satu
Lähetetty Ti, 11/21/2017 - 17:05
LauraH KIRJOITTI:
Kiitos hyvästä kirjoituksesta! Kuulostaa siltä, että olette todella satsanneet strategiatyöhön yrityksessänne. On hienoa, että osaaminen on nostettu noin merkittäväksi strategiseksi painopisteeksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen näkyy varmasti jo lyhyelläkin aikavälillä asiakastyytyväisyyden ja toiminnan kannattavuuden kasvuna ja antaa pitkällä aikavälillä merkittävää kilpailuetua. Osaamisen kehittämiseen panostaminen ja valmentava esimiestyö näkyy myös henkilöstön sitoutumisena työnantajaan ja haluna kehittää yrityksen toimintaa koko ajan paremmaksi. Olisi mielenkiintoista kuulla minkälaisilla keinoilla lähdette kehittämään osaamista.
Lähetetty Ti, 11/21/2017 - 22:03