Myötätunto työyhteisössä – jonninjoutavaa hömpötystäkö?

Kuva järvimaisemasta, jossa aallot lyövät rantaan

Viime aikoina myötätunto on hienosti nostanut päätään työelämän uutisoinnissa. Enää ei puhuta pelkästään tuloskeskeisestä suorittamisesta, vaan on alettu nostaa pehmeämpiä arvoja esille.

Kilpailun kiristyessä ja toisaalta myös automaation ja robotiikan lisääntyessä emme saisi unohtaa ihmisyyttä, vaan olisi tärkeää löytää hyvä tasapaino tuloksen tekemisen ja pehmeämpien arvojen välillä. Tällä voi oikeasti olla positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan.

Frank Martelan innoittamana onnellisuudesta myötätuntoon

Erityisesti myötätunnosta on kirjoittanut filosofi Frank Martela, jonka kirjoituksiin tutustuin alun perin useampi vuosi sitten, kun hän vielä keskittyi eniten onnellisuuden tutkimiseen. Monet hänen onnellisuutta koskevat blogipostauksensa ovat auttaneet itseäni niin työ- kuin jokapäiväisessä elämässäkin.

Martelalla on selkeä kirjoitustyyli ja hän osaa tuoda tekstinsä osaksi jokapäiväistä elämää. Martela on ollut mukana CoPassion-tutkimushankkeessa, joka kokoaa yhteen 12 eri alojen asiantuntijaa. Hankkeessa on tutkittu myötätunnon vaikutuksia ja hyötyjä työelämälle. Martela on myös koostanut aiheesta myös Myötätunnon mullistava voima-kirjan yhdessä Anne Birgitta Pessin ja Mia Paakkasen kanssa.

Itse koen myötätunnon nimenomaan yhteen hiileen puhaltamisena ja haluna auttaa työtovereita varsinkin, kun heillä on haasteita. Yksilöinä emme ole yhtä vahvoja kuin hyvin rakentuneena ja toisiamme tukevana tiiminä. Lisäksi myös toisten onnistumisista iloitseminen ja innostumisen on asia, missä mielestäni meillä suomalaisilla olisi ehdottomasti opittavaa.

Myötäinto – pienikin teko on askel oikeaan suuntaan

CoPassion-hankkeessa on vahvasti nostettu esille myötätunnon lisäksi myötäinto, jonka voi nähdä toisen innostuksen jakamisena ja tukemisena. Myötäinnon tekona voi toimia esimerkiksi toisen onnistumisen näkyväksi tekeminen työyhteisössä. Kollega.fi-verkkolehden artikkelista voit lukea lisää myötäinnosta. Myös Helsingin Sanomat on kirjoittanut hyvän artikkelin siitä kuinka myötätunto voidaan saada kukoistamaan työpaikoilla.

Myötätuntoon voidaan myös kasvaa yrityskulttuurin ja yhdessä kehitettyjen prosessien kautta. Helppoa se ei välttämättä ole, mutta varsinkin esimiehillä on todella hyvä mahdollisuus omassa jokapäiväisessä työssään osoittaa inhimillisten kohtaamisien ja ihmisten arvostamisen tärkeys koko organisaatiolle.

Mieleeni muistuu yksi esimies, jonka alaisuudessa työskentelin noin vuoden verran. Tulosten tekemistä korostettiin ja tiimin yhteisiä palavereita puskettiin eteenpäin sellaisella rautaisella otteella, että ne lopulta pikemminkin alensivat työmotivaatiota kuin nostivat sitä. Työskentelyni kyseisessä yksikössä jäi todella lyhyeksi. Uusiin työtehtäviin siirtyessäni olin kiitollinen päästessäni tiimiin, jossa yhteistyötä ja työilmapiiriä pidettiin yllä paremmin.

 

Miten myötätunto toteutuu sinun työpaikallasi? Onko myötätunnon toteutumiselle esteitä?

Profile picture for user PilviK
Projekti

Kaikki langat käsissä

Isommissa projekteissa, joissa on mukana ihmisiä ja tiimejä useammasta eri yksiköstä, tiedon välittyminen ajantasaisesti kaikille tuntuu olevan jatkuva haaste. Deadlinet esim. IT-kehityksessä voivat olla niin, että joku tiimi ei voi aloittaa omaa työtään ennen kuin toinen tiimi on tehnyt omansa ja joku tiimi voi joutua myöhäistämään omaa aikatauluaan juuri sen takia, että se on riippuvainen toisten toimittamasta työstä. 

Tässä kehitysprojektissa pureudutaan nimenomaan siihen, että miten isommissa projekteissa varmistetaan tiedon kulku sekä selkeästi esitetään eri osa-alueiden edistyminen ja niiden vastuuhenkilöt. Tavoitteena ei ole tehdä projektihallintatyökalua, vaan pikemminkin varmistaa, että eri tiimien työpanosta vaativien osien edistyminen on saatavilla yhdessä paikassa. 

Tavoitteet: 
- tarjota yksi tila koko projektille, jonne kerätään eri tiimien yhteystiedot ja projektin tärkeimmät tiedot
- konkreettisesti näyttää eri osien valmiusaste ja riippuvuudet eri tiimien välillä
- seuranta avoimille defekteille sekä niiden statukselle
- hyötynä saamme paremman näkyvyyden projektin eri osioille ja niiden edistymiselle sekä myös eri alueiden vastuuhenkilöt ovat selkeämmin löydettävissä.  

 

Elämä toi vastaan loppuvuodesta sellaisia haasteita perhepiirissä, että en valitettavasti päässyt kehitystyötäni kunnolla loppuun viemään. Tästä johtuen kirjoitin kaksi erillistä postausta digitaaliseen viestintään liittyen.

MarjaanaK KIRJOITTI:
Hei Pilvi! Myötätunto, myötäinto - ihana lukea näistä aiheista tällä foorumilla myös, kiitos! Frank Martela on minunkin suosikkini. Osut naulankantaan tuossa, että suomalaisessa työelämässä olisi opittavaa siinä, että yksilöinä emme ole yhtä vahvoja kuin yhteen hiileen puhaltavana tiiminä. Ja enemmän työpaikoille tarvittaisiin toisten onnistumisesta iloitsemista ja innostumista.

Kysyt onko myötätunnon toteutumiselle esteitä. Hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että nämä esteet ovat enemmän toimintakulttuurissa, jota pitäisi vähän uudistaa, vai mitä mieltä olet?
Lähetetty Ti, 12/26/2017 - 13:41
PilviK KIRJOITTI:
Moi Marjaana!

Välillä jotenkin itsestäni ainakin tuntuu myös, että tietty suomalainen jäyhyys estää meitä innostumasta toisten onnistumisesta, mikä olisi myötäinnon onnistumisen kannalta essentiaalista. Mutta myötätunnon osalta varmasi myös kulttuurilla on oma merkityksensä ja ylipäätään sillä, että miten työntekijöitä tuetaan omien tunteidensa ilmaisussa ja ylipäätään positiivisen työpaikan ilmapiirin luomisessa. Myötätunnolla on varmasti paljon annettavaa suomalaiselle yrityskulttuurille, joten toivotaan, että se löisi nyt itsensä vahvasti läpi erilaisilla toimialoilla!
Lähetetty Pe, 01/19/2018 - 23:05