Tehokkuutta markkinointiviestintään somessa

Success *go get it*

Aiemmassa kirjoituksessani käsittelin sosiaalisen median kanavia, joista on todennäköisesti eniten hyötyä yrityksen digitaalista markkinointiviestintää suunniteltaessa. Kuinka tehokas suunnitelma sitten toteutetaan? Mitä kuuluu hyvään sosiaalisen median strategiaan?

Some osana viestintäsuunnitelmaa

Sosiaalisen median strategiaa luodessa tärkeintä on ensin määrittää tavoitteet ja aikataulu. Strategia epäonnistuu väistämättä, jos se ei ole realistinen ja jos sen toteutumiseen vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan. Sisällön pitää olla tarkkaan linkitetty yrityksen muun viestinnän kanssa, koska se on osa organisaation suurempaa viestintäsuunnitelmaa ja ohjaa käytännössä kaikkea tekemistä sekä toimintaa.

Sisältö ja kanavat käsikädessä

On muistettava, että pelkkä kanavasuunnitelma ei ole sosiaalisen median strategia. Olennaista on huomioida sisältöjen ja kanavien yhteispeli. Kaikkea ei kannata sellaisenaan jakaa joka paikkaan. Kuitenkin sisällöt kannattaa monistaa ja räätälöidä eri kanaville tarkoituksenmukaisella tavalla, tämä säästää resursseja.

Perinteisiä sisältöesimerkkejä:

  • uusien tuotteiden esittelyt
  • lyhyet videot asiakkaista tuotteiden kanssa
  • palautteen, kysymyksen tai ongelman käsittely
  • kuvat tehdyistä ratkaisuista tai innovaatioista
  • työpaikan hauskat arkitapahtumat

Vetoa tunteisiin

Kannattaa varoa, ettei sisältö koske jatkuvasti organisaatiota itseään tai sen tuotteita ja palveluita. Liika toisto ja mainonta karkottaa seuraajia. Sisältö sosiaalisessa mediassa voi koskea ajankohtaista trendiä, teemaa tai alan tutkimustuloksia. Se voi olla vaikka tarina onnistumisesta, itsensä voittamisesta tai menestyksen tavoittamisesta. Sisältö voi sisältää myös huumoria tai esimerkiksi rekrytointia uudella tavalla. Sisällön tulisi sisältää mahdollisimman usein tunteita herättäviä asioita ja koskettaa ihmisten aisteja. Kuvat sekä videot kuuluvat olennaisesti sosiaaliseen mediaan. Erinomaisen sisällön tuottaminen ei ole helppoa. Sisällön tuottamisessa kannattaa käyttää aikaa analysointiin, rohkeaan ideointiin ja toteutukseen.

Brändi näkyviin

Sisällön on oltava kiinnostavaa, mutta myös brändin tulee näkyä. Tärkeää on valita ne kanavat, jotka ovat relevantteja brändille ja jotka tukevat ennalta määriteltyä sisältömarkkinointia sekä tavoitteita. Johdonmukaisella viestinnällä brändi vahvistuu ja kiinnostavuus lisääntyy. Tämä vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen.

Ajan hermoilla

Sosiaalinen vuorovaikutus on tänä päivänä kaiken ydin. Sosiaalisen median strategia kannattaa rakentaa joustavaksi. Strategiaa kannattaa kehittää jatkuvasti, koska sosiaalisen median trendit muuttuvat nopeasti. Se, mikä toimi vielä eilen, ei välttämättä toimi enää huomenna. Sosiaalisen median kanavat uudistuvat, ja uusia kanavia tulee lisää samalla kun vanhoja väistyy.

Profile picture for user KatjaK
Projekti

Digiviestintä tänään

Digiviestinnän kehittämishankkeena tulen päivittämään omat digiviestinnän tietoni ja taitoni ajantasalle. Haluan oppia toteuttamaan tehokasta sosiaalisen median markkinointia eri kanavissa, suunnittelemaan strategisesti sosiaalisen median sisältöjä ja oppia hyödyntämään yhteisöpalveluja uusilla tavoilla. Laadin havainnoistani muistiinpanot, joita voin hyödyntää ja päivittää helposti.

Ensisijaiset tavoitteet:

  • Kasvattaa omaa osaamista
  • Tutustua erilaisiin digiviestinnän kanaviin ja mahdollisuuksiin, sekä analysoida niitä
  • Laatia helposti päivitettävät muistiinpanot siitä, mitä digiviestintä tänä päivänä on