Relevantit sisällöt eivät yksin riitä

Photo: Pixabay

Tällä hetkellä lähes joka yrityksessä halutaan olla asiakaskeskeisiä. Mitä se tarkoittaa käytännössä digitaalisessa markkinointiviestinnässä ja sen sisällöissä? Entä mikä on brändin rooli digitaalisessa asiakaskokemuksessa? 


Digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin kannalta asiakkaiden tunteminen on äärimmäisen tärkeää monesta eri syystä. Paitsi, että tiedon ja datan avulla voi kohdentaa markkinointiviestintää tehokkaasti, ne myös auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaille relevantteja sisältöjä, joita he voivat kuluttaa ja jakaa edelleen omille verkostoilleen.


Asiakkaille relevantit sisällöt eivät kuitenkaan yksinään riitä. Digimaailmassa asiat helposti pirstaloituvat, joten myös yrityksen brändin on oltava yhtä lailla keskiössä digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelussa. 

Photo: Pexels

Kokonaisvaltaista asiakas- ja brändikokemusta rakentamassa


Asiakaskokemus syntyy monesta pienestä asiasta ja digitaalisissa kanavissa kohtaamisia on useita. Jokaisen kohtaamisen tulee rakentaa sekä asiakassuhdetta että brändiä toivotulla tavalla. Sisältöjen suunnitteluun tarvitaan siis sekä asiakastietoa että osaamista rakentaa brändiä. Kun nämä laitetaan yhteen, syntyy kokonaisvaltainen digitaalinen asiakas- ja brändikokemus. 


Digitaalisten sisältöjen suunnitteluun kannattaakin käyttää aikaa ja resursseja. Se, mistä kannattaa aloittaa, on kerätä tietoa asiakkaiden mielenkiinnon kohteista ja heidän ongelmistaan. Tietoa löytyy esimerkiksi yrityksen omasta asiakaspalvelusta tai sosiaalisen median keskusteluista. Miksipä ei asiakkaille voisi myös kysyä suoraan millaista sisältöä he toivoisivat? 


Lisäksi tulisi tutkia, tavoitetaanko asiakkaat nykyisissä kanavissa vai ei, ja millaisiin sisältöihin he eri kanavissa reagoivat ja mikä mediaformaatti toimii missäkin. Tulisi myös selvittää, millaisia mielikuvia asiakkailla brändistä tällä hetkellä on, ja mitä piirteitä siitä tulisi vahvistaa ja mitä puolestaan pyrkiä muuttamaan lähemmäs toivottua mielikuvaa. 


Entä millaista sisältöä kilpailijat tekevät? Kuinka aktiivinen heidän sosiaalisen median tilinsä on ja millaisiin sisältöihin heidän seuraajansa reagoivat? Miten erottautua kilpailijoista ja tarjota jotain uutta sisältöä asiakkaille? Yksi brändin tarkoituksista on erottautua markkinoilla, joten brändille tulisi löytää sille ominainen ja erottuva tapa viestiä digitaalisesti. 
 

Photo: Pexels

Uskollinen asiakas kertoo bränditarinaa


Kun yritys onnistuu tuottamaan asiakkaalleen lisäarvoa, hän on tyytyväinen ja uskollinen asiakas. Hänestä voi jopa tulla brändilähettiläs, joka kertoo verkossa eteenpäin bränditarinaa omille kontakteilleen. Tämänkin vuoksi brändinhallinta verkossa on tärkeää; Kun yrityksen brändi on hyvin johdettu ja tarina selkeä, sitä voi kertoa eteenpäin kuka vain. Brändilähettilään kautta syntyy taas uusia digitaalisia kosketuskohtia.


Tyytyväisistä asiakkaista sekä yrityksen muista läheisistä sidosryhmistä voi nousta arvokkaita bränditarinoita. Tarinat, joita yritys kerää sisäisesti ja asiakkailtaan, ovat arvokasta valuuttaa digimarkkinoinnissa, sillä bränditarinoiden kertominen inhimillistää yritystä. Tämä puolestaan lisää asiakasuskollisuutta ja myös houkuttaa uusia asiakkaita. 


Asiakasta ja brändiä ei voi erottaa toisistaan, ne molemmat tarvitsevat toisiaan.

Profile picture for user Hanna P
Projekti

Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus digikanavissa

Vaikka asiakaslähtöisyyden ja vuorovaikutuksen tärkeys ymmärretään jo laajasti, silti edelleen usein organisaatioiden sisältöjen suunnittelu digitaalisiin kanaviin lähtee helposti organisaation näkökulmasta. Projektissani tutkin, miten asiakaslähtöisyyden voisi yhdistää organisaation näkökulmaan, ja millaiset sisällöt ovat työpaikkani asiakkaiden näkökulmasta kiinnostavia ja hyödyllisiä. Entä miten voisimme lisätä vuorovaikutusta heidän kanssaan?

Projektini tavoitteet:

  • Sisältösuunnittelun tueksi tietoa asiakkaiden mielenkiinnon kohteista ja ongelmista.
  • Sisältökalenteriin aikataulutetaan aiempaa enemmän sisältöjä, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä ja hyödyllisiä.
  • Asiakaslähtöisten sisältöjen ja elementtien tuominen verkkopalveluun.
  • Vuorovaikutuksen lisääntyminen mm. sosiaalisen median kanavissa.
Tuomas S KIRJOITTI:
Hei,

Loistava kirjoitus ja allekirjoitan joka sanan. Itseäni kiinnostaa erityisesti tuo brändilähettilyys tai tuttavallisemmin puskaradio, se on valtava resurssi markkinoinnissa, kun usein sitä kautta tulleet liidit ovat erittäin vahvoja. Pienten yritysten pienellä markkinointibudjetilla ei paljoa tehdä, joten tekemällä asiat yrityksen sisällä mahdollisimman hyvin on se tie oikeanlaiseen maineeseen ja brändiin.

Toivoisin vastaavissa blogeissa enemmän pienen yrityksen näkökulmaa myös, tai sitten tahon joka keskittyy PK-yritysten asiakaslähtöisyyden ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Terkuin ja tsemppiä jatkoon,
Tuomas
Lähetetty Ma, 11/20/2017 - 08:07
Satu K KIRJOITTI:
Moi Hanna!

Tuomaksen tavoin pystyin allekirjoittamaan kaikki tekstin pointit, ja ne ovatkin tulleet itselle hyvin tutuiksi yrityksessämme toteuttamani jäsentutkimuksen kautta. Tarinankerronnalla on tärkeä rooli brändityössä, ja työntekijälähettilyys sekä brändilähettilyys ovatkin ehdottomasti tätä päivää viestinnässä. Ihminen ihmiselle -viestintä toimii usein tehokkaammin kuin yritys ihmiselle -viestintä, ja tämä jokaisen digitaalisen viestinnän tekijän on syytä ottaa huomioon.

Kuten totesit, asiakkaan tunteminen on tässä ehdottoman tärkeää. Mikäli emme mittaa ja analysoi asiakaskäyttäytymistä (tai koskaan kysy heidän toiveitaan), on hyvin vaikea arvioida, mikä toimii ja mikä ei.

Hyvä teksti!

Satu
Lähetetty Ti, 11/21/2017 - 17:16