BLOG or NOT

Yritysblogi

Teknologian kehittyessä yritykset joutuvat muuttamaan omia markkinointiin liittyviä toiminta- ja lähestymistapoja. Uudet teknologiat tarjoavat yrityksille uusia tapoja hakea asiakkaita ja kontakteja yritysten kohderyhmiin. 

Virtuaalimaailmassa on tällä hetkellä ylituotantoa erilaisista tiedoista. Usein yritysten sivuilta löytyy paljon ”tylsiä” tekstejä, joita monilla ei ole edes halukkuutta avata tai lukea. Yksi tapa toimittaa potentiaalisille asiakkaille eläviä ja tuoreita tietoja omasta bisneksestä on luoda netissä yritysblogia.

Jos yrityksellä on halua tiedon jakamiseen ja tiedon määrä on enemmän kuin kuva ja kuvateksti, niin on syytä perustaa blogi. Onneksi, tällä hetkellä ei siihen ole mitään teknisiä rajoitteita.

Yritysblogia tarvitaan jos:

 • Yrityksellä on innovatiivinen tai teknologian näkökulmasta vaikea tuote/palvelu (esim. ohjelmisto)
 • Yritys keskittyy palveluihin ja yritysten tarkempaan omaan pääomaan kuuluu aineeton pääoma kuten osaava ja pätevä henkilöstö (yritystoimi esim. terveydenhuollossa/konsultointiin ja analytiikkaan liittyvät palvelut)
 • Yrityksellä on jatkuvasti paljon uutisia (esim. yritys toimittaa valaistusta rakennus- ja teollisuus kohteisiin ja tuotelinja uudistuu eikä kuvan näyttäminen riitä uudesta tuotteesta)
 • Yritys on tarpeeksi iso ja on syytä jatkuvasti huolehtia yritysbrändistä
 • Yritysten henkilökunnalla on aikaa hoitaa yritysblogia
Mitä saadaa blogin avulla

Asiat jotka yritysblogin avulla pystytään hoitamaan:

 • Tämä on hyvä mahdollisuus lisätä huomiota kyseiseen yritykseen. Blogissa on mahdollista kertoa tuotteista tai palveluista siinä muodossa, joka voisi kiinnostaa lukioita. Tekstien lopussa on mahdollista jopa ilmoittaa ne asia,t joista yleensä ei puhuta virallisessa viestinnässä.
 • Yritysblogi kuuluu markkinointityökaluihin ja sen avulla yleensä saadaan yritysten nettisivujen parempaa näkyvyyttä internetissä.
 • Osallistumalla yritysblogin ylläpitämiseen henkilöstö saa mahdollisuuksia laajentaa omia tietoja ja taitoja sekä parantaa ammattipätevyyttä. Blogin kirjoittaminen tarkoittaa, että työntekijän on haettava tuoretta tietoa tuotteista ja palveluista sekä toiminnan kehitysnäkökulmaan liittyviä asioita. Systematisoida nämä tiedot ja kirjoittaa blogi hyvässä ja helppolukuisessa muodossa.
 • Yritysblogi antaa mahdollisuuden levittää tietoa blogista ja sen kautta yrityksestä muissa some-kanavissa.
 • Yritysblogin avulla voidaan vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. Asiakkaat pystyvät arvioimaan tuotteiden/palveluiden laatua lukemalla blogia. Esitys projektin toteuttamisesta vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden päätöksiin.

Näistä syistä johtuen voidaan todeta, että yritysblogin pitäminen kannattaa aloittaa ja aktivoitua. Sen avulla saadaan lisää tunnettavuutta markkinoilla ja sitä kautta kasvatetaan liikevaihtoa ja tulosta.

Blogin kautta lisää tuottoa

 

Profile picture for user OP
Projekti

Yritysblogi osa digimarkkinointia

Syyskuussa yritykselle julkistetiin facebook-sivu. Sille oli kehitetty oma Some strategia. Seuravana steppinä oli blogin perustaminen. Sekä Facebook-sivu, että myös bloogia oli otettava käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Ehdotin työnantajalle oma apua hankeen kehittämisessä tämän kurssin ohella. Päätettiin yhdessä, että voisin tutkia seuraavia asioita:

 • Laadukkaan blogisisällön tuottaminen
 • Blogin ylläpitämiseen tarvittavat resurssit
 • Somen kehittämismahdollisuudet

Lopputuloksena on syntynyt projekti, joka selitti blogin tarkoitusta yritykselle ja antanut opastusta laadukkaan blogisisällön tuottamiseen.