Brändi digistansissa

Sosiaalisen median strategia

Markkinoinnin oppaat ovat jo muutaman vuoden julistaneet digitalisaation ilosanomaa. Heti internetin alkupäivistä alkaen oli selvää, että kaikki tulee muuttumaan, myös markkinointi. Markkinoinnin pitää olla siellä, missä ihmiset ovat. Sen pitää tavoittaa oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

Digi muuttaa strategiaa

Digitalisaation myötä kokenutkin markkinointipäällikkö joutuu miettimään strategiansa uusiksi. Kuluttaja ei enää olekaan sanomalehden tai television ääressä, vaan hänet löytää parhaiten äärettömästä internetistä. Markkinoinnin kannalta äärettömyys on iso haaste. Markkinoinnin on oltava läsnä laajemmin kuin aiemmin tavoittaakseen kohderyhmät.

Koska erityisesti sosiaalisen median sovellusten määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti, on markkinointipäättäjien välillä vaikea valita brändille oikeita kanavia. Siksi halusin keskittyä tässä projektissa suunnittelemaan kattotason strategian, jonka avulla brändi on esillä eri sosiaalisen median kanavissa. Samalla määritellään eri kanavien roolit.

Sisälle someviidakkoon

Erityisesti sosiaalinen media on kiinnostava ja kustannustehokas tapa tavoittaa haluamansa kohderyhmä. Facebook on suurin, Instagram on kasvava, SnapChat on nuorten suosiossa. Mikä kanava sopisi meidän tuotteellemme tai kohderyhmällemme? 

Kanavan valintaan vaikuttaa kohderyhmän lisäksi brändin viesti. Mihin kanavaan viesti parhaiten sopii ja mitä sillä tavoitellaan? Apteekkiasiakas on yleisimmin yli 35-vuotias nainen. Erityisesti Faceook sopii tähän kohderyhmään hyvin.

Resurssit, kanavat ja tavoitteet

Somekanavia valittaessa on pakko miettiä myös resursseja. Jos ja kun sosiaaliseen mediaan lähdetään, on myös tiedettävä, mitä siellä tehdään, kuka tekee mitäkin ja mitkä ovat tekemisen tavoitteet. Näitä linjauksia varten halusin luoda pohjan, jonka avulla suunnittelutyö helpottuisi ja someviestinnästä vastaavat pystyisivät toteuttamaan viestintää mahdollisimman itsenäisesti.

Esimerkkibrändin markkinointiin valittiin kolme sosiaalisen median kanavaa: Facebook, Instagram ja blogit. Kaikille näille asetettiin tavoitteet, määriteltiin toiminta ja asetettiin mittarit. Lisäksi sovittiin roolitukset eli organisaatiosta valittiin henkilö toteuttamaan toimenpiteet.

Toimintaa tukemaan tehtiin somekalenteri eli aikataulu, josta voi helposti katsoa toimenpiteet viikoittain ja tehdä etukäteen tarvittavat valmistelut (kuvien etsintä tai kuvauttaminen, artikkelien kirjoittaminen tai kirjoittamisen alihankinta sekä kilpailupalkintojen hankinta ja koordinointi).

SOSIAALISEN MEDIAN VIESTINTÄSTRATEGIA

Sosiaalisen median strategia

Strategia näyttää suunnan

Tämän helposti omaksuttavan viestintästrategian avulla on ollut paljon helpompi ottaa askeleita onnistuneeseen somemarkkinointiin. Kun tavoitteet, mittarit ja toiminta on selkeästi esitetty, kyse on enää käytännön aikatauluttamisesta ja toteutuksesta, jota helpottaa toimiva somekalenteri.

Onko yrityksessäsi käytössä sosiaalisen median strategia ja siitä johdetut suunnitelmat? Tuleeko sinulle mieleen jotain olennaista, joka tästä suunnitelmasta vielä puuttuu?

 

Profile picture for user Kati Murto
Projekti

Digitaalisen brändiviestinnän suunnittelu

Tarkoitus on luoda brändille digitaalisen viestinnän suunnittelupohja, jossa brändiviestinnän tekemistä voisi ohjata niin, että se noudattelisi brändin viestinnän linjaa eri digitaalisten kanavien luonnetta.

Projektissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä digitaalisen viestinnän kanavia brändiviestintään valitaan ja mikä niiden rooli on?
  • Mitkä tavoitteet on asetettu eri kanavissa tehtävään viestintään?
  • Miten tavoitteiden toteutumista mitataan vuositasolla?
Marja Klemola KIRJOITTI:
Moi Kati,

Olet myöskin aallon harjalla aiheessasi tai sanottaisiinko päivän polttavassa aiheessa eli digitalisaatiossa. Kommentoinkin jo edelliselle bloggaajalle, että mielestäni kyseessä on aihe, johon jokaisen työelämässä olevan kannattaisi viimeistään nyt perehtyä ja käyttää aikaa siihen liittyvien asioiden ymmärtämiseen. Digitalisaatio nimittäin näyttää nousevan keskustelun aiheeksi melkein kaikissa työelämän palavereissa, joissa käsitellään liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Oli erittäin mielenkiintoista lukea organisaatiosi sosiaalisen median strategiasta ja tekemäsi taulukko kuvasi sitä hyvin ja selkeästi. Juurikin tärkeimmät asiat oli valittu suunnitelmaasi eli kanavat, niiden tavoitteet, toiminta sekä mittarit. Digitaalisen viestinnän suunnittelupohja (strategia + somekalenteri) on siis jo hyvin mietitty ja olit blogissasi hyvin pohjustanut, mikä on ajanut tekemään strategian ja kalenterin sekä esitellyt valitsemanne kanavat. LinkedIn ja Twitter oli kokonaan jätetty käsittelemättä blogissasi. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, miksi ne oli rajattu somekanavien ulkopuolelle.

Blogisi sisältö vastaa hyvin niihin kysymyksiin, jotka on nostettu esille kehitystehtävän aloitusvaiheessa. Olet myöskin kivasti osallistanut lukijan tuumailemaan mitä some strategian suunnitelma tulisi pitää sisällään. Mieleeni nousi näihin kaikkiin kanaviin johdettuna hakukoneoptimointi eli toivottavasti se on kunnossa, kun lähdette strategiaa toteuttamaan ja uskon, että tulette suuntaamaan suunnitelmasi myötä systemaattisempaan digiviestintään, joka vastaa nykypäivän vaatimuksiin markkinoinnin osalta :)
Lähetetty Ti, 12/13/2016 - 16:25
Iiris Laitinen KIRJOITTI:
Innostava ja informatiivinen kirjoitus, kiitos! Sain hyvän käsityksen siitä kuinka itsekin voin lähteä rakentamaan viestintästrategiaa yritykselleni ja miten siitä saadaan tehokas/ toimiva ja mitä on tärkeää huomioida. Tykkäsin kovasti blogin tyylistä joka oli lukijaa innostava ja siinä oli kysymysiä joita olit matkan varrella pohtinut. Taulukko on myös erinomainen asioiden hahmottamiseksi. Taulukon avulla viestintä on hyvin organisoitua ja se saadaan vietyä käytäntöön tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kun mittarit on hyvin mietittynä niin toimintaa saadaan myös kehitettyä helpommin oikeaan suuntaan.


Lähetetty Su, 12/18/2016 - 20:09