Verkkosivuston kehittämisen pyörteissä

Verkkosivuston kehittämisen pyörteissä - tuulee!

Verkkosivujen kehittämisen keskellä on tärkeä muistaa, mikä on sivuston perimmäinen tarkoitus ja kenen tarpeita ja odotuksia se palvelee. Asiakaspalvelun kannalta verkkosivujen tulee olla helppokäyttöiset ja -tajuiset. Pelkkä valikoissa seikkailu turhauttaa asiakkaan, joka lopulta pakenee epätoivoisesti kohti helppokäyttöisempiä ja sisällöltään parempia sivustoja - ja manaa mennessään organisaation palvelut suohon.

Miten voimme palvella asiakkaitamme paremmin verkkosivuilla?

Projektissani kehitän alasivuston ilmettä ja käytettävyyttä paremmaksi. Usein pelkästään jo valikkorakennetta selkeyttämällä alasivujen löydettävyyttä ja luettavuutta parantamalla saavutetaan hyviä tuloksia. Kyse on taas melko yksinkertaisista perusasioista.

Organisaationi verkkosivustokokonaisuuden uudistuminen on määritellyt oman projektini etenemistahdin. Kuluneen vuoden aikana on edetty positiiviseen suuntaan. Alkuvuodesta julkaistuille sivuille siirretty materiaali tosin päivittyy melko hitaasti.

Mutta hitaasti hyvä tulee - verkkosivujen kehittämisessä on tärkeää, että tietynlainen pysyvyys ja luotettavuus säilyy sivustolla. Tämä turvaa netissä organisaation imagon ja palvelukyvyn säilymisen, riippumatta minkälaisesta uudistuksesta on kyse.

Miten tietoa hakeva meidät parhaiten löytää?

Organisaation pääsivun hakutoimintoon vaikuttaminen ei valmiilla alustalla ehkä ensimmäiseksi tule mieleen, mutta hakukelpoista ja sivuja hyvin kuvailevaa metatag-sanastoa lisäämällä hakukin alkaa toimia paremmin.

On tärkeää, että internetin hakukoneet löytävät alasivuston hyvin, joten:

1. Varmista hakukelpoisuus.

2. Huolehdi alasivusi ensimmäisestä sivusta kuin se olisi ainoa sivu, jonka ikinä tulet julkaisemaan. Ensivaikutelma ratkaisee!

Askel askeleelta - projekti etenee

Kehitän alasivustoa pala palalta nykyaikaisemmaksi. Tavoitteenani on aikaisempaa vahvempi markkinointiviestinnällinen toimivuus. Apuna minulla on oman linjani asiantuntijoita, joita kutsun tässä projektissa tiedotusryhmäksi.

Tiedotusryhmän kanssa kokoonnumme katselmoimaan materiaaleja ja käymään läpi esille nousseita uusia ideoita sivujen kehittämiseksi. Tuotamme ryhmän kanssa ajantasaista tietoa, linkkejä ja ladattavaa materiaalia.

Uusimmat toteutettavat toiminnot mahdollistavat aktiivisen viestinnän. Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on tuottaa julkisen luettelon ja uutiskirjeen tilaustoiminto, joka aktivoidaan sivuston kautta.

Toteutan tällä hetkellä nettisivujen ja lomakejärjestelmän toimintojen yhteentoimivuutta virkasähköpostijärjestelmän kanssa. Tavoitteena on vähentää erikseen lähetettävien tiedotteiden tarvetta automatisoimalla toimintoja.Ennen uutiskirjetoimintojen dynamisointia toteutetaan kuitenkin alasivujen valikkopalkin näkymän järjesteleminen, uusitaan sivujen yleisilmettä ja tuotetaan tiivimpää tietoa. Osana tätä julkaistaan QR -koodien kauttakin saatavaa materiaalia.

qr

Välillä voi nauttia innovoinnin hedelmistä ja välillä saa tosissaan miettiä, mikä on tarpeellista ja mikä ei - eli elämme verkkosivuston kehittämisen pyörteissä! Projektin parissa on varmasti vierähtänyt muun työn ohella tuokio jos toinenkin, mutta se on vaivan arvoista :).

Hyviä vinkkejä näihin asioihin löydät vaikkapa tämän linkin kautta. Toki tietoa on internet pullollaan - eikun hakemaan!

Profile picture for user Jani-Heikki Järvinen
Projekti

Verkkosivuston kehittämisen pyörteissä

Projektini on organisaation www-sivujen alasivuston kehittäminen. Tavoite on tuottaa kokonaisvaltaisesti parempi käyttäjäkokemus verkkosivuston kautta sekä asiakkaille että muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. 

Projektissani

analysoin asiakas- ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta yksikkösivuston kautta saatavaa kuvaa yksikön toiminnasta ja sen palveluista

  • kehitän kokonaisuutta helpommin lähestyttäväksi
  • parannan sivuston kautta tarjottavan materiaalin tavoitettavuutta
  • pohdin tulevaisuuden kehittämiskohteita
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Verkkosivuston kehittäminen on ikuisuusprojekti, se ei ole koskaan täysin valmis. Maailma muuttuu ja sivustot sen mukana. Avasit hyvin sivustokokonaisuuden kehittämishaasteita. Julkisella organisaatiolla on mielestäni vieläkin kovempi paine olla helppokäyttöinen vrt. yrityksiin. Sivuston käytettävyyden sekä käyttöliittymän pitäisi olla struktuuriltaan looginen ja selkeä. Mielestäni siinä olette onnistuneet. Toki teillä ei ole kilpailevia organisaatioita, joten asiakas ei voi lähteä pois sivustolta kilpailijan vastaavan palvelun perään, silloinkaan jos tietoa ei löydy tai se on liian monen klikkauksen päässä. Verkkosivuston sisältöjen pitäisi palvella niin hyvin, että sähköinen asiointi riittää ja tieto löytyy ilman soittoa esim. asiakaspalveluun. Säästöä syntyy. Sivustoa ei siis uudisteta kerralla kokonaan vaan se palastellaan ja päivitetään tarvittaessa. Tulkitsenko oikein, että kehittäminen on ketterää ja esim. alasivuja muokataan ja päivitetään osioittain? Eri järjestelmien integrointi on haastavaa ja vaatii työtä. Mielestäni on loistavaa, että olette miettineet sivuston löydettävyyttä ja hakukoneoptimointia. Mikään ei ole sen turhauttavampaa kuin se, että tietoa ei löydy, aikaa vakuuttaa etsijä ei ole montaa sekuntia. Lasketumissivun pitää olla kompakti ja kiinnostava, lyhyt ja ytimekäs, jotta vierailija kiinnostuu ja jää sivustolle. Oikeiden asioiden parissa olette, onnea kehittämistyöhön.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 10:29
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Jani-Heikki,

Kuten Ullakin kommentissaan totesi, verkkosivujen tulee elää ja kehittyä ajan mukana. Käytettävyys vaatii jatkuvaa testausta ja palautetta käyttäjiltä. Oliko projektissasi mahdollisuus kerätä käyttäjäkokemuksia ennen aloitusta? Uusien kehitystarpeiden ohella tärkeää on myös huomioida vanhan käyttäjäkunnan tapa käyttää palveluja. Siksi hidas toimintamalli saattaa olla ihan mielekäs ratkaisu; kun ei muuteta kaikkea heti kerralla, ei pääse syntymään suurta katastrofia.

Julkisella puolella termi käytettävyys tarkoittaa hieman eri asioita kuin kaupallisella puolella. Teillä tärkeintä on tiedon virheettömyys, tiedon esteetön saanti sekä palvelevuus. Käytettävyyttä pystyy parhaiten arvioimaan hyvällä testauksella. Olisi elintärkeää projektin onnistumisen kannalta pystyä panostamaan tehokkaaseen testaamiseen, sillä se on suorin tapa saada tietää miten palvelua käytetään ja mitkä ovat käytettävyyden ongelmat.

Onnea projektin läpiviemiseen!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 10:29
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Kokeillaan kommentin toimintaa.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 10:29
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Olet Jani-Heikki koonnut hyviä vinkkejä sekä linkkejä käytettävän ja hakukelpoisen sivuston luomiseen.

Projektin hidas etenemistapa on mielestäni oleellinen julkisen hallinnon sivustojen muutoksissa runsaan käyttäjämäärän takia. Kukapa ei turhautuisi, kun kokonainen sivusto muuttuu kerralla eikä mistään enää sen jälkeen löydä sitä mitä tarvitsee.

Julkisen hallinnon sivustot tuntuvat monesti olevan tavaraa pullollaan. Välillä tuntuu, että kärsivällisyyttä kaiken kattavaan ohjeistuksen lukemiseen ei riitä. Oletettavasti viranomaisilla kuitenkin on omat vaatimuksensa tiedon julkaisuun ja toiminnan läpinäkyvyydelle.

Ulla ja Satu olivat nostaneet aikaisemmissa kommenteissa esiin hyviä näkökulmia käytettävyyteen ja sivuston helppokäyttöisyyteen. Itse korostaisin nimenomaan sähköisten palvelujen käyttömahdollisuutta 24/7. Sitä kansalaiset odottavat julkisten sähköisten palvelujen osalta.

Ps. Käyttäjän näkökulmasta vinkkinä: Olisin itse olettanut löytäväni ilmoituslomakkeiden linkit myös ”Linkit” alasivulta.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 10:30