Digimarkkinoinnin mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Perinteille ei kunnian kukko laula

Perinteinen printtimarkkinointi on ja elää vielä vahvasti kuntapuolella. Paperiuskovaisuus on voimissaan. Kuvitellaan, että voidaan toimia, kuten aina ennenkin on toimittu. Tehdään sisältöjä ja markkinointiviestejä erilaisiin fyysisiin julkaisuihin ymmärtämättä sitä, että yhä suurempi osa kohderyhmästä elää bittiavaruudessa. Digitaalisuutta emme enää pääse pakoon, muodossa tai toisessa se on ja pysyy; kanavat, sovellukset ja kohtaamispisteet kehittyvät ja muuttuvat, mutta paluuta vanhaan ei enää ole.

Digitalisuus on tullut jäädäkseen

Nuoremmat kohderyhmät ovat täysin diginatiiveja ja heitä tulisikin lähestyä sekä palvelu- että markkinointiviestinnän tiimoilta digitaalisten kanavien välityksellä. Läsnäolo somessa lisää näkyvyyttä ja kaupunki saa kansalais- ja sidosryhmäpalautetta sekä sillä on mahdollisuus rakentaa ja ylläpitää dialogia niiden avulla. Aktiivinen ja avoin sosiaalisen median käyttö lisää kaupunkia kohtaan tunnettua luottamusta ja kuntalaisen sitoutumista omaan kuntaansa. Sosiaalisen median välineet ja toimintatavat palvelevat koko organisaatiota ylhäältä alas. Tiedonkulkua ja tiedonkeruuta voidaan parantaa, koska asukkaiden kuuntelu ja aito vuorovaikutus on entistä helpompaa. Sosiaalisen median käyttöä on aktiivisesti lisätty ja dialogia on kehitetty. Erilaisten someyhteisöjen avulla edistetään kaupungin palveluiden tunnetuksi tekemistä ja kuntalaisten sitouttamista ja osallisuutta. Mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa asuinalue – ja kaupunkimarkkinoinnissa on paljon.

Digimarkkinointi mahdollistajana

Digimarkkinoinnin pitäisi ohjata kaupunkimarkkinointia. Haluamme luoda kaupungista kuvaa saavutettavana ja helposti lähestyttävänä toimijana, jossa puhumme ymmärrettävää ihmisten kieltä. Eri somekanavat ovat kokonaisuudessaan erinomainen työkalu, koska ne mahdollistavat kaikenkokoisten organisaatioiden tasa-arvoisen osallistumisen ja kanavien hyödyntämisen. Kyse onkin siitä, kuka osaa parhaiten ja oivaltaen käyttää työkaluja kohderyhmän tavoittamisessa. Orgaaninen näkyvyys on nykyään hyvin minimaallista, koska esim. Facebook haluaa entistä enemmän maksettua mainontaa. Nopea reagointi ja erilaisten sisältöjen testaaminen on mahdollista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaikki on siis Digimarkkinointia ja sitä on helppoa mitata, koska emme välttämättä tarvitse analytiikkaa tarjoavaa yhteistyökumppania vaan voimme hyödyntää eri somekanavien omia mittaus- ja analytiikkapalveluita kuten Facebookin analytiikkaa. Onko esimerkiksi osallisuus lisääntynyt, näkyvyys kasvanut tai liikenne verkkosivuille lisääntynyt?

Aikansa kutakin

Olemme matkalla kohti online-maailmaa, mobiliteettia ja sähköisiä palveluita. Tämä tosiasia on niin markkinoinnin kuin tietohallinnon mantra, joka pitäisi saada vietyä läpi organisaation. Kaikki on siis mahdollista, mutta kuitenkin niin mahdotonta. Mahdottomaksi digimarkkinoinnin tekee osin vanhakantaiset ja luutuneet asenteet. Someläsnäolo mielletään puuhasteluksi, ei edes oikeaksi työnteoksi, johon ei pitäisi uhrata aikaa eikä rahaa. Ymmärrys digitaalisuudesta ja sen tehokkuudesta sekä reagointikyvystä muuttuvissa tilanteissa, esim. kampanjan aikana, puhuu perustellusti sen puolesta. Työtä on tehtävä, sisäinen markkinointi ja ymmärryksen lisääminen ovat suuressa roolissa. Julkishallinnolliset organisaatiot muuttuvat hitaasti, mutta vain muutos on varmaa, koska kuntalaisten tarpeisiin ja vaateisiin tulee vastata. Kilpailemme kuntakentässä niin asukkaista, yrityksistä kuin osaajistakin. Emme voi jäädä odottamaan sukupolven vaihdosta vaan härkää on tartuttava sarvista ja mahdottomasta tehtävä mahdollista.

Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Ulla,

blogikirjoituksesi on hyvä ja realistinen kuvaus siitä, että some ei ole vielä arkipäivää joka organisaatiossa. Muutos kohti digitalisuutta on käynnissä, mutta toisaalla se tapahtuu vaan verkkaisemmin. Asenteiden muuttaminen on vaikeaa ja hidasta.

Kuvasit hyvin digitaalisuuden hyötyjä ja mahdollisuuksia. Kommenttisi siitä, että pitää oivaltaa käyttää oikeita työkaluja kohderyhmän tavoittamiseen, oli mielestäni osuva. Asiakkaat haluavat saada tietoja nopeasti ja somekanavat toimivat hyvinä vuorovaikutteisina väylinä. Mobiilikäyttö tulee jatkossa olemaan yhä suuremmassa roolissa.

Hienoa, että olet mukana tekemässä mahdottomasta mahdollista :)
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 09:34
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Digitaalisuus on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia ja työkaluja sekä avannut uusia väyliä sisällön tuottamiseen ja vuoropuheluun. Kuten Ulla osuvasti kirjoitti, kaikki tämä vaatii uudenlaista tapaa toteuttaa markkinointia, sillä markkinointiviestinnällä ei ole mitään arvoa, jos digitaalinen läsnäolo ja asiakkaan kokemukset eivät kohtaa. Olennaisinta on pyrkiä tuottamaan asiakasta puhuttelevaa sisältöä ja vastata heidän tarpeisiinsa, sillä markkinoinnin kohdentaminen yhä tarkemmille ryhmille tulee olemaan tulevaisuudessa suuri haaste. Hyvä, että nostit tämän ajankohtaisen aiheen esille!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 09:35
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Mielenkiintoinen blogikirjoitus. Kirjoituksesi on realistinen kuva siitä, että tekijät ja kohderyhmät toimivat eri planeetoilla. Olet hyvin kuvannut tilannetta. Tämä muistutti minua taas kerran siitä, että asenteiden lisäksi päättävältä taholta puuttuu syvä ymmärrys mitä digimarkkinointi käytännössä tarkoittaa. Asiakkaat haluavat saada heitä koskevaa tietoa nopeasti ja olla mukana oman kunnan kehittämisessä. Onneksi kustannustehokas ja ketterä toimintamalli on olemassa, odottamassa sinun kaltaistasi lähestymistapaa.
Mahtavaa kun nostit asian esille, käärit hihat ja viet asiaa eteenpäin!
Mukavaa syksyä!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 09:35
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei,
hyvä kirjoitus. Ainakin itse olen kiinnostunut oman asuinkuntani asioista ja digiviestinnän suomin keinoin olen tietoisempi mitä kunnassani tapahtuu ja halutessani voin olla vaikuttamassa asioihin, helposti ja milloin haluan. On tärkeää olla läsnä siellä, missä asiakkaat ovat, ja silloin, kun heille sopii. Samoin yritysten on mietittävä, miten olla osa asiakkaansa arkea, jotta oma toiminta/viestintä koettaisiin tarpeelliseksi. Toki on muitakin keinoja kuin digitaaliset kanavat, ja mielestäni monia eri kanavia tuleekin edelleen hyödyntää. Monilla asiakkailla/kuntalaisilla on erilaisia tapoja osallistua.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 09:35
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei,

Kiitos mielenkiintoisesta blogikirjoituksesta. Olen samaa mieltä, että vaikka digimarkkinointi on tätä aikaa, on organisaatioissa usein ihmisiä, jotka eivät ymmärrä somen päälle. Näin ollen sisällöntuotanto ja somen päivitys on asiasta tietämättömälle puuhastelua ja työajan tuhlausta. Mutta tämänkin on varmasti pian muuttumassa ja tiedotus ja tulosten mittaaminen varmasti auttaa asiaan.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 09:35