Tekijän kädenjälki -blogi

Menestystarinaa jatkamassa

Markkinointiviestinnällä herätellään asiakkaan kiinnostus ja tarpeet. Näiden heräteltyjen tarpeiden toivotaan johtavan aikanaan ostopäätökseen. Minusta parhaita keinoja herättelyyn ovat todelliset yritystarinat. Tässä teille yksi tarinanalku. Pentik sai alkunsa 1971 Anu Pentikin nahka- ja keramiikkaharrastuksesta. Nykyisin Pentik on tunnettu viimeistellysti paketoiduista lahjatuotteista ja laajasta sisustusvalikoimasta. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on ajaton kauneus, käytännöllisyys ja laadukkuus.

Pentik on tänä päivänä Suomen johtava sisustusmyymäläketju, mutta tiesitkö, että sillä on myös oma yritysmyynti b-to-b-asiakkaille? Pentikillä uskotaan taiteilijan voimaan ja kädenjälkeen, mutta miten kehitetään b-to-b-viestintää onnistuneesti verkkosivulla ja some-kanavissa?

Viestintä tänään
Nykyisen toimintamallin mukaisesti verkkosivuillamme on selailtava esite, jonka linkki lähetetään kaksi kertaa vuodessa rekisterissä oleville asiakkaille. Tällä hetkellä vielä hyödymme siitä, että brändi on tunnettu kuluttajien keskuudessa ja sen tuotteilla on uutuusarvoa b-to-b-asiakkaille. Tämä kaikki jo pelkästään tuo b-to-b-asiakkaita ja yhteydenottoja.

Miten tulevaisuus muuttuu brändimme osalta? Viestinnästä halutaan proaktiivisempaa ja nykyaikaisempaa. Emme tee vain haluamaamme viestintää, vaan viestintää siellä, missä asiakkaamme ovat. Tästä tarvitaan enemmän tietoa ja tutkimusta.

Sähköinen viestintä alalla
Tutustuin b-to-b-markkinointiviestintään yhteistyökumppaneiden, kilpailijoiden ja muiden merkittävien brändien verkkosivuilla. Yksi tärkeimpiä viestintäkeinoja sähköisessä markkinoinnissa ovat toimivat verkkosivut, joissa on selkeitä kuvia ja sopivasti tekstiä.
Kartoituksessa löytyi b-to-b-markkinointiviestinnän videoita vain merkittävien brändien kotisivuilta, mutta ei kilpailijoiksi luokiteltavilta yrityksiltä. On tärkeää löytää helposti ja vaivattomasti myös Palvelut-osio, jossa yhteystiedot ja yhteyshenkilöt ovat avainasemassa.
Tämän lisäksi yritykset käyttävät sähköisiä uutiskirjeitä sekä postitettavia esitteitä.

Uutiskirjeen postituksiin on tulossa rajoitteita, eikä niitä saa lähettää tulevaisuudessa ilman lupaa. Ehkä sähköposti muutoinkin on jo vanhanaikainen ja postitettava esite myös?
B-to-b-myynnissä korostuu aina henkilökohtainen suhde yhteyshenkilön kanssa, joten myös suosittelujen tai referenssien kautta hankitaan uusia asiakkaita ja tällä tavoin viestitään yrityksestä ja sen palveluista.

Toiveita uusille sivuille
Mitä Pentikin uusittavilla verkkosivuilla vähintään tulisi olla b-to-b:n näkökulmasta? Verkkosivuilla tulee olla yritysmyynnille oma osa-alueensa, jossa esitellään yhteyshenkilöt ja kerrotaan tuotteista, tarinoista niiden takana sekä palveluista kuvin ja videoin. Kuvat ja videot ovat tätä päivää. Sivuilla täytyy olla myös referenssejä ja esimerkkejä toteutetuista yhteistyöprojekteista.

Lisätietoa tarvitsemme siitä, miten blogi, YouTube, Facebook ja LinkedIn voivat toimia b-to-b-markkinointiviestinnässä. Voisiko blogi olla tuleva uutiskirjeen tai sähköpostiviestin korvaaja, jonne päivitetään viikko- tai kuukausitasolla ajankohtaisia asioita? Mikä on sopiva aikaväli blogikirjoituksen julkaisulle ajatellen b-to-b:tä?

Somesta pitäisi ottaa kaikki hyöty irti, koska kaikki b-to-b-asiakkaat ovat kuitenkin myös yksityishenkilöitä. Saamme jo koko ajan tietoa, miten kuluttaja käyttäytyy netissä. Se on tullut selväksi, että someviestinnän tarkoituksena on saada asiakkaat keskustelemaan mahdollisimman paljon Pentikin b-to-b-palveluista somen eri kanavissa.
Miten teidän Itse asiassa -blogin lukijoiden mielestä Pentik voisi hyödyntää somea ja muuta sähköistä viestintää tavoittamaan b-to-b-asiakkaitaan?

Profile picture for user Tuire Karhu
Projekti

Tekijän kädenjälki -blogi

Kehittämistehtävän tavoitteena on saada ideoita liittyen Pentikin yritysmyynnin markkinointiviestinnän keinoihin uusituilla verkkosivuilla sekä some-kanavissa.

  • kartoitetaan nykyiset viestinnän keinot
  • tutkitaan ja analysoidaan kilpailijoiden ja yhteistyökumppanien sähköistä viestintää
  • kerätään blogin lukijoilta vinkkejä yritysmyynnin markkinointiviestintään
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Pentikillä on loistava tarina, joka pitää vaan sopeuttaa nykypäivään. Hienoa kuulla, että yrityksessä on herätty kasvaneeseen sosiaaliseen mediaan. Sinne Pentikinkin on mentävä, jossa muut jo ovat. Se vaatii hieman tutkimusta siitä, mitkä ovat ne oikeat kanavat. Proaktiivisuus on tärkeää uusasiakashankinnassa. Se kuitenkin lienee yksi merkittävimmistä tavoitteista markkinointiviestinnässä.

Tutkin Pentikin nettisivuja b-to-b –asiakkaan näkökulmasta. Etusivulla olisi hyvä olla yritysmyynti esillä tasapuolisesti muiden kohtien kanssa. Tämä takaisi näkyvyyttä ja ennen kaikkea helppoa löydettävyyttä, joka kiireiset yritysasiakkaat arvostavat. Lisäksi olisi loistavaa, jos sivuilla olisi esittelyvideo tuotteista tai linkki Youtubeen. Nettisivut on muutenkin oltava nykyaikaiset. Kerroit myös, miten tärkeässä roolissa on yritysmyynnin yhteyshenkilö. Olen aivan samaa mieltä ja puhun omasta kokemuksestani.

Blogin pitäminen b-to-b –asiakkaille on mielestäni todella hyvä idea. Blogin voisi vaikka lähettää b-to-b –asiakkaille linkkinä sähköpostilla. Sopiva ajankohta olisi hyvä olla kuukausittain, jolloin pysytään potentiaalisen ostajan mielessä. Kun yritys on tunteissa mukana, niin asiakkaat ohjautuvat Pentikille ilman sen suurempia ponnistuksia. Yritysasiakkaat haluavat olla varmoja, että tekevät oikeita ostovalintoja esimerkiksi henkilöstön joululahjoihin liittyen. Silloin on tärkeää antaa tätä tietoa heille kiinnostavassa muodossa. Olkoon se sitten vaikka blogissa.

Pentikin pitää vaan rohkeasti mennä eri Some-kanaviin ja analysoida lopputulos. Yrittänyttä ei laiteta tässäkään asiassa. Kannattaa pitää kuitenkin myös mielessä, että jatkuva, aktiivinen uusasiakashankinta on ratkaisevin tapa tehdä kassatulovirtaa nyt ja tulevaisuudessa. Tätä tukee hyvin Some.

Tsemppiä!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:24
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Pentikin syntyhistoria ja tarina on monelle suomalaiselle tuttu. Pentikin tulisi ammentaa alkuperäisestä lappilaisuudesta entistä enemmän taistelussa elintilasta kilpailulla markkinalla. Mielestäni myymälät pitäisi hyödyntää mediatilana, niin että sekä some että muut kanavat tukisivat asiakkaan ostopäätöstä. Kaikki omat mediat vankempaan käyttöön. Pentik on hyvin visuaalinen, kaikki sisustukseen liittyvät elementit, ovat sitä. Instagram ja Pinterest ovat oivallisia foorumeista juuri Pentikin kohderyhmiä ajatellen. Emme voi erottaa B2C ja B2B radikaalisti, vaan meidän tulisi puhua H2H - ihmiseltä ihmiselle, joten kun yksilö on business-roolissa edustaa hän aina myös itseään. B2B puolella sähköpostimarkkinointi ei välttämättä ole kuollut ajatus ja toimenpide, sen rooli pitää vaan olla selkeä ja sisällön mielenkiintoinen. Sähköposti voisi toimia teaserina esim. blogiin. Jos blogin perustaa, niin sisällön tulee olla todella erinomaista sekä pureutua kohderyhmää kiinnostaviin asioihin. Printtiesiteellä voi olla roolinsa, jos se on esim. kausittainen, magazine-tyyppinen arvokkaampi julkaisu, joka tukee brändi- imagoa. Mielestäni kohderyhmän toiveita kannattaa kuunnella ja tehdä päätökset sen perusteella. Some-kanavista kannattaa valita joitakin keskeisiä, usein yritetään olla läsnä mahdollisimman monessa ja ei olla misssään riittävän aktiivisia, on parempi olla kokonaan poissa kuin se, että omat kanavat ovat "zombeja". Sisällöntuotanto pitää olla suunnitelmallista ja se pitää olla jonkun henkilön omistuksessa organisaatiossa. Somen ja muun markkinointiviestinnän roolit pitää kirkastaa, sen jälkeen tehdä suunnitelmat, mitata ja analysoida toimenpiteet ja tämän pohjalta kehittää toimintaa, siitä se syntyy.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:25
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Ai että kun tässä on herkullinen yritysviestinnän kehittämiskohde :) Se mitä Pentikin sivuilta mm. puuttui, on kunnollinen yritysvastuuraportointi. Olettaisin, että yritys, joka tilaa Pentikin tuotteita, haluaisi tukea suomalaista työtä ja vastuullista työtä. Tässä voisi olla yksi viestinnän avainsanoma esim. blogikirjoituksia ajatellen. Eli miksi yritys valitsis Pentikin. Tuotteet käsittääkseni valmistetaan kuitenkin ulkomailla... ?

En kuitenkaan jättäisi spostimarkkinointia pois listalta, sen tavoitettavuus on edelleen hyvä. Uutiskirjeiden kautta voi välitää yrityksille mielenkiintoisimpia sisältöjä. Mielestäni tärkeää on viestiä yrityksille suunnatuista palveluista ja saada sitä kautta toimintaa aikaiseksi. ELi miten helppoa yrityksen on tilata tuotteita, esimerkkejä, palvelulupauksia. Millaisia ehdotuksia on olemassa, esim. sisustuskuvat ja referenssit. Törmäsin viikonloppuna muuttoapuna ollessani, että uuden talon rakentaja oli jättänyt uusille asukkaille Pentikin tuotelahjan tuparilahjana. Mikä loistoidea! Ehkä kuluttaja sen jälkeen katsoo tarkemmin Pentikin valikoimaa uusia sisustustuotteita hankkiessa :)
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:25