Asiakaskokemus keskiössä

Kehittämisprojektissani tein suunnitelmaa pienen yrityksen verkkosivujen uudistamiseksi. Tarkastelun alle otin projektissa erityisesti asiakaskokemuksen. Tarkoitus oli pohtia, miten verkkosivut voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen ja mitä asiakaskokemus tarkoittaa verkkosivujen sisällön kannalta. Kehittämisprojektissani käsittelin osittain samaa aihetta kuin mitä parhaillaan työstän opinnäytetyön tiimoilta.

Tämä kehittämisprojekti oli siis osa laajempaa kokonaisuutta. Käytännössä oli kuitenkin hyödyllistä erottaa yksi osa laajemmasta projektista tarkasteluun ja jäsentää sitä omana kokonaisuutenaan. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että syksyn aikana tehty työ on ollut hyödyllistä – asiakaskokemus alkaa muodostua teemaksi, joka vie koko laajempaakin projektia eteenpäin. Projektin aiempina osina on mm. tehty kyselytutkimus ja tarkasteltu yrityksen markkinointia kyselyn tulosten pohjalta. Jatkossa on tarkoitus paneutua verkkosivujen käytännön uudistamiseen ja mm. ihan konkreettisesti käydä läpi kilpailijoiden verkkosivuja sekä pohtia yrityksen läsnäoloa verkossa laajemmin.

Mitä ja miten voidaan tehdä, jotta saavutetaan vuorovaikutteisuutta ja näkyvyyttä, mutta kuitenkin toimitaan sekä taloudellisesti että henkilöresurssien puitteissa järkevästi? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat pohdinnan alla seuraavaksi. Luonnollisesti myös läsnäolo sosiaalisessa mediassa on aihe, jota ei tässä yhteydessä pysty väistämään. Työtä jäi siis vielä tehtäväksi, mutta matka eteenpäin on jo alkanut.


Kuva: Copyright Tekes, Anton Kalland.

Profile picture for user Päivi Laaksonen
Projekti
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Päivi,
mielenkiintoinen ja haasteellinen aihe. Verkkosivut ovat tärkeä, ehkäpä jopa tärkein kanava yritykselle, ja sen uudistamisessa onkin hyvä miettiä asioita mahdollisimman monelta kannalta. Asiakaskokemuksen ja vuorovaikutteisuuden yhdistäminen on loistava pontti! Saat siitä tärkeää tietoa hyödynnettäväksi kehitystyösi jälkeenkin!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 11:53