Miten sinä katsot maailmaa?

 Nuorille on tarjolla yhä enemmän globaalikasvatusta kouluissa. Sen avulla on tarkoitus avata nuorten silmiä ja välittää näkökulmia maailman erilaisiin todellisuuksiin. Globaalikasvatuksen tarkoitus on herättää nuorissa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavanpaa maailmaa. Globaalikasvatuksen tavoitteena on siis kasvattaa kansainvälistä ajattelutapaa, jonka mukaan eri näkökulmien, kulttuurien ja todellisuuksien ymmärtäminen kehittää halua toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Omista kouluajoistani en muista tällaisia globaalin kasvatuksen tunteja, joten olen enemmän kuin iloinen, että asiassa on tapahtunut kehitystä. Aiheesta kiinnostuneille on tarjolla koulutuksia ja varsinkin opettajien käyttöön on verkko pullollaan materiaalia.

Entä me muut?

Mutta entäpä me, jotka ehkä emme ole kasvaneet samalla tavalla globaaliin ajatteluun kuin nuoret? Aihe on toki laaja, mutta auttaisiko, että näkisimme jostain, minkälaisia erilaisia hankkeita maailmalla on tälläkin hetkellä käynnissä ja mitä niillä saavutetaan? Eri puolilla maailmaa on monia sekä suomalaisia että kansainvälisiä toimijoita, jotka tekevät kehitysapua erilaisten hankkeiden muodossa. On mahdotonta edes yrittää ajatella kaikkia maailman toimijoita, mutta ehkä ajattelun voisi aloittaa suomalaisista toimijoista. Minkälaisia hankkeita suomalaisilla on ja missä kaikkialla? Mitä kaikkea kehitysavulla saavutetaan? Viestintä on tärkeä osa toiminnan avoimuutta ja tietous lisää halua auttaa ja vaikuttaa asioihin.

Haaveiden kartta

Itse toivoisin tulevaisuudessa näkeväni maailmankartan, jolle kaikki kehitysapuhankkeet on koottu yhdeksi näyttäväksi kokoelmaksi. Klikkaamalla kartan eri osia pääsisi aina uudelle alueelle ja näkisi tämän tietyn alueen toimijat ja käynnissä olevat hankkeet. Kenties kartasta näkisi myös tulokset, joita hankkeella on jo tähän mennessä saavutettu.  Sivujen kautta voisi olla mahdollisuus myös päästä itse jollain tavalla osallistumaan toimintaan. Karttani ehkä siintää vielä tulevaisuudessa, mutta tietoisuus globaaleista asioista kasvaa kuitenkin kovaa vauhtia ja kartalle saattaa olla jo pian tarvetta.

Projekti sai alkunsa kyselijöistä, joita oli paljon. Keräsin tietoa eri tietokannoista ja tein niistä taulukoita aina sen mukaan mistä maasta kulloinkin tietoa haluttiin. Nyt ollaan siinä vaiheessa että eri toimijoilta on kysytty tietoa heidän tekemistään hankkeista tätä uutta projektia varten. Nettisivujen laadinnasta tulikin lopulta osa isompaa projektia, jota ei ole vielä päästy kunnolla aloittamaan. Toivottavasti ensi vuonna tapahtuu edistystä!

Lopuksi haluan kysyä, miten sinä haluaisit maailmaa katsottavan?

Profile picture for user Maria Ylitalo
Projekti

Kehitysapu maailmalla

Projektissani luon työpaikalleni web-pohjaiset nettisivut. Ideana on kuvata kehitysapuhankkeita maailmankartalla. Sivujen suunnitteluun ja laadintaan voisi ottaa mukaan Suomessa toimivat kansalaisjärjestöt.

Projektin tavoittena on, että

  • yksikkö säästyy tiedon keräämiseltä, kun lehdistö ja muut kyselijät ohjataan suoraan sivustolle.
  • tieto on helposti saatavissa ja lajiteltavissa sivustolta.
  • sivusto havainnollistaa eri puolilla maailmaa tapahtuvia kehitysapuhankkeita.
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Maria!

Projektisi vaikuttaa hyvin haasteelliselta ja laaja-alaiselta. Viestintä avoimen hallinnon ja tiedon nimissä on hyväksi kaikille, mutta oletko rajannut aihetta jotenkin? Oletko selvittänyt, mitä tietoja kehitysapuhankkeista halutaan (eli ei vain että mistä hankkeista halutaan tietoja)? On turhaa julkaista valtavasti tietoa, jos se ei ole sitä, mitä halutaan/mitä teiltä jatkuvasti tiedustellaan. Sivuston suunnitteluun kannattaisikin varmaan panostaa eniten. Itse toteutus, ylläpito ja jatkokehittäminen ovat jo paljon helpommin toteutettavissa.

Lopuksi vastauksena kysymykseesi, jos haluaisin tietoa hankkeista, pitäisin tärkeimpänä, että

- sivusto on helppokäyttöinen ja käyttökelpoinen (laitteesta, internetselaimesta, selainten lisäosista/laajennuksista ja näiden versioista riippumaton)
- sivuston rakenne ja sanasto olisivat loogisia = etsimäni tieto olisi helposti löydettävissä
- löytämäni tieto olisi helposti hyödynnettävissä jatkotyöstämistä varten (avoin data) = tallennettavissa eri muotoisiksi tiedostoiksi ja siirrettävissä selaimesta eri laitteisiin ja sovelluksiin
- sivustoa päivitettäiviin säännöllisesti ja hankekohtaiset tiedot olisivat ajan tasalla.

Jos sivusto on tarkoitettu myös lehdistölle ja muilla aiheesta kiinnostuneille, miten olette ajatelleet lanseerata uuden sivuston, jotta tietoisuus siitä leviäisi mahdollisimman laajalle?

Joka tapauksessa tsemppiä projektisi jatkotyölle ja hyvää joulua!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 11:58
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Moi Maria,

Onpa todella mielenkiintoinen projekti. Uskon, että ihmisten olisi helpompi osallistua hankkeisiin, jos he näkevät helposti, mitä niiden avulla saadaan aikaan. Viestinnällä on siis tärkeä rooli myös kehityshankkeista.

Miten sivustoa ylläpidettäisiin jatkossa, kun toimijoita on useita? Keskitetysti vai jokainen toimija päivittää omia tietojaan? Haasteena on varmasti pitää kaikki tiedot ajan tasalla, joten kovin yksityiskohtaisia tietoja ei varmaankaan kannata julkaista. Sivustolla voisi olla hankkeiden yhteystiedot, mistä saa tarvittaessa lisätietoa.

Entä olisiko erilliset kartat käynnissä oleville ja valmiille hankkeille?

Paljon tsemppiä tulevaan :)
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 11:58
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Maria!

Kuulun juuri siihen ikäluokkaan, joka ei globaalia kasvatusta juuri saanut, joten kehitysapu on jäänyt itselleni melko vieraaksi. Siihen liittyy myös jossain määrin negatiivisia asioita, kuten korruptio ja varmuus siitä, että apu todella menee perille. Olen tyytyväinen, että nykyisin kasvatus aloitetaan jo peruskoulussa ja tietoisuus lisääntyy.

Projektisi on hyödyllinen juuri tiedonsaannin ja -hallinnan kannalta. Kerroit että olet koonnut tietoa eri tietokannoista aina tarpeen mukaan. Tiedot ovat siis olemassa, mutta eivät välttämättä samassa muodossa ja kyselijöiden itsensä hyödynnettävissä. Kehitysapuohjelmatietojen päivittäminen omalle sivustolle tuo haluttua läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta hankkeista, jotka muutoin jäävät hyvinkin vähälle huomiolle.

Kehitysavun tarkoitus on pitkällä aikavälillä auttaa kohdemaata itse kehittymään ja parantamaan olojaan. Toivoisinkin sivustoon pitkäaikaisen seurannan mahdollisuutta ja avun vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Juuri avun tulosten seuranta on ollut vaikeaa. Myös erilaiset julkaisut ja raportit kohteesta voisi linkittää sivustolle, jolloin ne auttaisivat antamaan laajempaa perspektiiviä miten kohde on kehittynyt ja miten hanke on vaikuttanut elinoloihin.

Jos sivustoon kootaan aluksi suomalaisten toimijoiden hankkeet, niin jossain kohtaa sitä voisi laajentaa myös muiden kansallisten toimijoiden tekemiin hankkeisiin tai ainakin yhteisesti toteutettuihin. Tulevaisuudessa voisi olla globaalin ajattelun myötä hyödyllistä yhdistää eri kansalliset toimijat yhteen, jolloin mahdolliset päällekkäiset hankkeet havaittaisiin paremmin ja yhteistyö helpottuisi.

Aihe on todella valtavan laaja ja sivuston toteutus vaatii paljon suunnittelua. Paljon tsemppiä projektiisi!

-Katri-
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 11:59