Meneekö viesti perille?

Informaatiotulvassa yksittäisten tiedotteiden merkitystä voi verrata hetkelliseen äänen korotukseen. Miten voisimme saada talousyksikön viestit paremmin perille organisaation sisällä? Talousosasto kun usein jää helposti muulle organisaatiolle etäiseksi. Talousyksikkö pyrkii toiminnallaan tukemaan koko organisaation strategiaa ja sen toteutusta. Kuulostaa hyvältä, mutta hieman jäykältä.

Projektini tavoitteena on toteuttaa Talousasiaa-blogi organisaation intran etusivulle. Blogin tarkoitus on lyhyesti ja ytimekkäästi kertoa ajankohtaisista taloushallintoon liittyvistä asioista yleisellä tasolla koko organisaatiolle. Haasteena on tavoittaa lukijat ja tehdä sisällöstä lukijoita kiinnostava. Ollakseen lukijaystävällinen blogin tulee olla selkokielinen ja käytännönläheinen, eikä siitä kannata tehdä liian virallista.

Voiko blogi lisätä vuorovaikutusta?

Tehokas viestintä talousyksikön toiminnasta voi osaltaan tukea yhteistyötä organisaation sisällä, ja blogista haetaankin nyt uutta väylää tähän. Organisaatiossa on hyvin toimiva intra, sisäinen viestintä on hyvää ja laadukasta. Blogin halutaan olevan konkreettinen kehitysaskel, joka avaa talousyksiön viestintää muun organisaation suuntaan. Talousasiat ovat yhteiskunnallisestikin kiinnostuksen keskipisteessä, joten miksei talousyksikkö voisi vahvistaa näkyvyyttään myös sisäisessä viestinnässä

Mahdollisuuksia ja haasteita

Perinteisen ja virkamiesmäisen viestinnän sijaan blogilla voisi vaikuttaa mielikuviin, havainnollistaa asioiden merkityksellisyyttä luovasti konkreettisilla esimerkeillä sekä käsitellä niitä mielenkiintoisella tavalla.  Onnistuakseen tässä blogin tulee huomioida lukijat: lukijoiden ei pidä olla taloushallinnon ammattilaisia ymmärtääkseen, mistä blogin asiasisällössä on kyse. Blogin keskeisinä menestystekijöinä pidämme mukautumiskykyä, rentoa sävyä sekä ajantasaisuutta.

Toteutuksen haasteita tulevat olemaan aikatauluhaasteet sekä se, löydämmekö riittävästi mielenkiintoisia aiheita. Ajatuksena on että blogivuoro on kiertävä; tämä ei kuitenkaan ole saanut varauksetonta kannustusta. Täytyy vain toivoa, että osittainen muutosvastarinta saadaan kääntymään. Käytäntö on aiemminkin osoittanut, että ”mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu”. Ensimmäisten kokemusten jälkeen blogia pystyy kuitenkin aina kehittämään.

Next steps

Projektini seuraava konkreettinen tulevaisuuden askel on listata talousyksikön kanssa mahdollisia blogiaiheita. Etukäteen mietittyjen aiheiden kautta on tarkoitus turvata blogin jatkuvuus myös kiireisinä aikoina. Valmiiksi mietittyjä aiheita on mahdollista valmistella hyvissä ajoin ennen niiden julkaisua. Tavoite on, että ensimmäisen blogin julkaisu toteutetaan jouluun mennessä. Tämän jälkeen julkaisuaikataulu olisi noin kahden viikon välein.

Itse uskon blogin olevan hyvä keino kehittää sisäistä viestintää organisaation sisällä. Blogin saaminen vuorovaikutteiseksi vie todennäköisesti hieman aikaa mutta tällä kehitysaskeleella on hyvä astua uuteen vuoteen!

Profile picture for user Petra Hyöky
Projekti

Meneekö viesti perille?

Projektin tavoitteena on luoda kohdeorganisaatioon blogi, jossa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi ajankohtaisia organisaation taloushallintoon liittyviä aiheita. Haasteena on tavoittaa lukijat ja tehdä sisällöstä niin kiinnostava että se luetaan.
 

  • Sisäisen viestinnän lisääminen taloushallinnon asioissa
  • Taloushallinnon asioiden viestiminen kiinnostavasti
  • Talousyksikkö lähemmäksi muuta organisaatiota
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Petra,


Talousaiheinen blogi on varmasti mielenkiintoinen projekti. Mielestäni projektisi kuvaus on hyvä ja huomioit samoja asioita mitä itsellekin tuli mieleen. Varmasti isoimpia tekijöitä projektin onnistumisen kannalta on löytää mielenkiintoisia aiheita ja esittää ne mielenkiintoisesti, kuten mainitsitkin. Olen itse taloushallintoa opiskellut ja sen aihepiirin tärkeys monessa tehtävässä on iso, mutta se koetaan helposti tylsäksi. Tässä voisi ehkä löytää yhteyksiä omien lukujen ja joidenkin ajankohtaisten asioiden kanssa?

Mielestäni kiertävä blogi-vuoro voi olla hankala jos kaikki tehtävän kanssa työskentelevät eivät ole innokkaita julkaisijoita. Toinen mahdollisuus voisi olla pitää julkaisu tiimejä. Näin kukaan ei jää yksin ja julkaisu saa lisäarvoa toisesta kirjoittajasta. Mutta tämäkin varmasti selviää kokeilun kautta.

Onnea projektiin!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:54
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei Petra

Talousaiheinen blogi on aiheena sellainen mitä itsekin talon sisällä voisin seurata. Aihe kun tuppaa liippaamaan omaakin työtä ainakin jollakin tasolla. Monesti kuitenkin talouteen liittyvät aiheet tuntuvat hankalilta tai tylsiltä, joten rennolla tyylillä kirjoitettu blogi voisi tässäkin autta.

Yksi tärkeä asia onnistumisen kannalta kuten itsekin totesit on varmasti riittävän kansantajuinen tapa esittää asiaa. Tämä toki asettaa omat haasteensa kirjoittajalle. Miten yksinkertaistaa riittävästi ja samalla kuitenkin säilyttää mielenkiinto itse asiaan? Kiertävä vuoro tästä näkökulmasta voi olla hieman hankala. Varmaankin jonkinlaiset ohjeistukset siitä mitä blogikirjoittaminen on ja miten blogia kirjoitetaan olisi paikallaan?

Kiinnostavuuden ja seurattavuuden näkökulmasta varmaan julkaisutiheys on myös asia, jota varmaankin kannattaa miettiä. Riittävän tiheästi, että blogia seurataan muttei kuitenkaan niin tiheästi että kirjoittajilta loppuu puhti. Ajatus jonkinlaisesta katettavasta aiheluettelosta on varmasti hyvä ainakin alkuun. Uskoisin myös, että kun blogikirjoittaminen saadaan alulle voi hyviä aiheita nousta esiin myös kysymysten ja kommenttien kautta. Varmaankin kiinnostavia lähestymistapoja voisi löytyä myös median esille nostamien asioiden siivittämä vaikka tyyliin miten kuluttajahintojen nousu vaikuttaa meidän myyntikatteeseen tai mikä vaikutus viennin vähentymisellä on myyntiin lukujen varjossa tjs.

Tässäkin blogissa varmasti toimisi muutaman aktiivin värvääminen kommentoimaan kirjoituksia, jolloin ehkä saisitte aktiivisemmin palautetta lukijoilta.

Kuulostaa mielenkiintoiselle projektille, onnea matkaan!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:54
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei! Kiitos, oli mukava tutustua blogitekstiisi ja projektiisi. Mielenkiintoinen projekti. Kaikki mitä kerrot, varmasti pitää paikkansa - näin kannattaakin edetä. Hyvä suunnitelma.

Kerroit myös, että haluatte tehdä lukijoita kiinnostavaa ja ajankohtaista juttua, niin oletteko tehneet jonkinlaista henkilöstökyselyä aiheesta? Mitkä asiat nyt korostuvat ja mistä aiheista halutaan saada lisätietoja?

Perustaisin aluksi muutaman henkilön kirjoittajatiimin ja ajankuluessa ja riippuen aiheista muutkin voisivat osallistua. Pakolla ei saa hyvää, mielestäni.

Lisäksi pohtisin julkaisulle jotakin kivaa nimeä, mieleeni muistuu Finnairilta vastaavan tyyppinen palsta. Se kulki nimellä "Tanelin Talousnakki". Artikkelissa käsiteltiin aina jokin talouden perusasia, tunnusluku tai teema, ja se yhdistettiin johonkin meneillään olevaan ajankohtaiseen caseen. Eli siinä tuli lukijoille faktatietoa ja ajankohtaista asiaa samassa artikkelissa.

Ja jos mahdollista, suunnittelisin blogille jonkin oman visuaalisen identiteetin, tietysti yhtiön muuta brändin linjaa noudattaen. Näin sen tunnistettavuus ja muistettavuus varmasti piirtyy paremmin lukijoiden mieleen. Ei vaadi mitään suurta, ihan pienillä asioilla voidaan toteuttaa.

Onnea ja menestystä projektillesi.

Anneli
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:54
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Annelilla tuossa edellä oli paljon hyviä pointteja.

Itsekin aloin miettiä, että tuo lukijoiden odotusten selvittäminen voisi olla hyvä tapa saada lukijoita. Kenties aiheita voisi tuunata myös eri yksiköille sopiviksi. Talouden ymmärtäminen kun on tärkeää kaikille, mutta näkökulmat ja kiinnostuksen kohteet saattavat vaihedella paljonkin.

Joka tapauksessa, ko. blogin perustaminen kuulostaa tosi hyvältä idealta.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:55
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Uskon että talousblogilla on "markkinarako" monessakin organisaatiossa. Onnea ja intoa bloggailuun! Tuli mieleen kun luin tekstisi ja muiden jo kirjoittamat kommentit että voisiko kansantajuisuutta lisätä pyytämällä lisäresurssi kuhunkin blogiin kyseisen teeman puitteissa. Esimerkiksi jos käsittelisit blogissasi edustamisen kuluja ja firman ko. politiikkaa, mukaan voisi pyytää jonkun vaikka myynnin puolelta käytännön esimerkein. Näin saisit "tosielämän" esimerkkejä (vaikka niitä pitäisi hieman muokata ) sekä myyjän perspektiivin ko. tekstiin. Mitä asioita hän on ihmetellyt? Mikä on ollut epäselvää? Mikä uutta, jota myyjä haluaisi korostaa muillekin kolleegoilleen yms.

Tälläinen poikkitieteellisyys voisi lisätä blogin kiinnostusta, organisaation yhteistyötä sekä ehkä siten myös viestin menemistä tehokkaammin perille;)
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:55
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Mielenkiinnolla luin blogisi ja muiden kommentit, hyviä vinkkejä ja ajatuksia blogin kirjoittamiseen. Kiertävä kirjoitusvuoro on hyvä ajatus, mutta kaikki eivät varmastikaan ole halukkaita kirjoittamaan blogia, ainakaan yksin. Alussa kirjoittaminen on varmasti jännittävää kaikille ja blogi kirjoituksesta voi tulla hyvin henkilökohtainenkin. Siksi itsekin kallistun varsinkin poikkitieteellisten kirjoittajatiimien kannalle. Ennen julkaisua voisi myös olla kommentointi kierros kirjoittajien kesken joka myös toisi varmuutta julkaisemiseen.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:55
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen projekti. Todella monet tuntuvat painivan samojen haasteiden kanssa. Mielestäni olit tarttunut juuri oikeisiin kehittämiskohteisiin: viestinnän yksinkertaisuuteen ja kiinnostavuuteen. Minua jäi kuitenkin ajatuttamaan, että miten mahdatte onnistua blogin kirjoitusvuoron kierrättämisessä. Sinänsä olisi hyvä, että työtä voi jakaa usealle henkilölle, mutta pystyisivätkö lukijat ymmärtämään helposti eri kirjoittajien tekstejä vai olisivatko eri tyyliset kirjoitukset vaikeammin sisäistettäviä. Voisiko jonkun henkilön toimenkuvaa muuttaa sen verran, että blogin kirjoittaminen ei olisi ylimääräinen tehtävä vaan osa arkityötä?
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:55
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Todella mielenkiintoinen aihe, ja koska itse painin tällä hetkellä samantapaisen ongelman kanssa, oli mielenkiintoista lukea sinun ajatuksia. Samoja ongelmia on näköjään taloushallinnon tiedottamisen kanssa yrityksestä riippumatta.

Olen itsekin huomannut, että taloushallinnon ihmisten oletetaan kuuluvan tiettyyn muottiin, ja minun tavoitteena on ravistella tätä käsitystä perustamalla intranet-sivut, jotka lähentävät taloushallintoa muuhun organisaatioon. Jo näin projektin alkuvaiheessa jaan sinun huolen ihmisten osallistumisesta. Pelkään intranet-sivujen jäävän muutaman henkilön vastuulle, kun sen pitäisi ehdottomasti olla koko tiimin asia. Ei kuitenkaan tunnun hyvältä idealta alkaa pakottamaan ihmisiä kirjoittamaan. Siinä tapauksessa saisi kai jo unohtaa rennon otteen välittyvän lukijoille..

Hyvä idea listata aiheita jo etukäteen, näin varmistuu, että blogin kirjoittaminen ei jää muutamaan ensi kertaan, kun ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa miettiä, mistä kirjoittaisi.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:56
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Erittäin hyvä idea blogille, tällaisella viestinnällä olisi varmasti tilausta monessa yrityksessä. Jokaisen osaston ja yksikön tulisi ymmärtää, mikä vaikutus omalla työllä on firman taloudelliseen menestykseen, mutta usein näitä talousasioita pidetään liian vaikeaselkoisina ja ne jätetään suosiolla talousosaston huoleksi. Yllä olikin kommentoitu, että aiheet voisi sitoa johonkin ajankohtaiseen caseen, se tekisi niistä vielä kiinnostavampia ja helppotajuisempia.

Toivottavasti blogiprojekti on lähtenyt hyvin käyntiin!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:56
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Kiinnostuin blogisi aiheesta heti kun näin otsikon vieressä komeilevan kuvan ja tekstin "meneekö viesti perille". Tuo kuva kertoo mielestäni aiheestasi ehkä jopa enemmän kuin kirjoittamasi sanat, vaikka nekin toki kiinnostuin lukemaan. Koska aihe voi olla hieman raskastakin luettavaa, onkin hyvin tärkeää pitää sisältö mahdollisimman yksinkertaisena ja piristää sitä juuri vastaavanlaisella kuvakielellä kuin tässä yhteydessä on tehty.
Erittäin mielenkiintoisen projektin olet valinnut.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:56
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Perille meni - viestisi siis! ;) Suunnitelmassasi oli jo niin loistava otsikko ja vielä osuvalla kuvalla höystettynä, että pakkohan tämä oli lukea. Kun saatte saman otteen blogiin, uskon, että taloushallinnon asiat alkavat varmasti kiinnostaa!

Kaikenkaikkiaan tämä on ollut varmasti erittäin hyödyllinen hanke ja toivottavasti olette saaneet blogin toimimaan hyvin. Kiertävät kirjoitusvuorot ovat hyvä idea silloin, kun jokainen sitoutuu kirjoittamaan omalla vuorollaan. Aiemmin kommenteissa ollut maininta tiimin yhteisesti laatimista julkaisuista voisi olla varteenotettava vaihtoehto, ainakin alkuun.

Sain kirjoituksestasi mukavasti potkua omaan hankkeeseeni, jossa pohdiskelen vastaavia asioita.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 12:56