Henkilöstöstrategiaa digitaalisesti?

Viestintä on olennainen osa henkilöstöstrategiaprosessia. Viestinnässä onnistuminen on edellytys henkilöstöstrategian yhteiselle ymmärtämiselle ja jalkauttamiselle käytännön työhön. Viestinnällä edistetään ymmärrystä strategian sisällöstä ja tavoitteista. 

Uuden strategiaprosessimme on tarkoitus olla osallistava, dialoginen. Viestintä on jatkuvaa ja monisuuntaista. Emme siis viesti vain perinteisesti ylhäältä alaspäin tai vasta prosessin päätyttyä. Tämä tuo paineita ja haasteita viestintään: on tarpeen opetella uusia tapoja ja keinoja. 

 

Arto Remes kirjoittaa blogissaan, että sosiaalinen media haukkaa jo suuren osan ihmisten ajasta. Sen jälkeen tulevat sähköpostit, reaaliaikainen viestintä ja audiovisuaaliset palvelut. Kun viestintäympäristö digitalisoituu, strategiaviestinnän haasteet vain kasvavat.

Mutta haasteet heitetty kehään!

 

Miten, missä ja millä keinoin?

 

Viestinnän tulisi olla selkeää, innostavaa ja osallistavaa. Pitäisi saada henkilöstö keskustelemaan. Helppoa kuin heinänteko…

 

Koska kysymyksessä on hyvin organisaatiokohtainen prosessi ja keskeinen kilpailutekijä, en näe mahdollisena, että henkilöstöstrategiasta viestitään avoimesti somessa.  Oikeiden kanavien pohtiminen on tärkeää. Vai oletteko lainkaan samaa mieltä? Miten ja missä haluaisitte omassa organisaatiossanne viestittävän henkilöstöstrategiasta?

 

Näkisin, että monikanavaisuus on valttia. Intra voisi tilana olla helppo ratkaisu tähän. Perinteinen sähköpostikin toimii. Mutta entä sosiaalisen media kanavat? Miten niitä voisi valjastaa mukaan, paljastamatta organisaation ulkopuolisille liikaa prosessista? Ja täytyy huomioida sekin tosiasia, etteivät kaikki käytä somea.

 

Yhteistä ymmärrystä hakemassa

 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että dialogi synnyttää merkitysten jakamista, yhteistä ymmärrystä ja uutta tietoa. Yleensä sanotaan, että hedelmällinen dialogi syntyy, kun käsiteltävillä asioilla on ihmisille merkitystä ja ne herättävät tunteita ja tarjoavat uusia näkökulmia. 

 

Mutta miten päästä tähän aidosti hedelmälliseen dialogiin, kun kysymys on strategiasta? Strategia kun ei aina valitettavasti kosketa kaikkia henkilökohtaisesti. Digitaalinen viestintä voisi oikealla tavalla toteutettuna kuitenkin auttaa ja tuoda strategiaa lähemmäksi ihmisiä.

 

Vuorovaikutteisuutta

 

Tavoitteemme on panostaa vuorovaikutteisuuteen. Strategiaprosessin on tarkoitus kulkea koko organisaation läpi useaan kertaan, joten vuorovaikutusta ja osallistumista on kaikille tarjolla. Miten digitaalinen vuorovaikutus voisi toteutua niin, että ihan oikeasti saisimme koko henkilökunnan kiinnostumaan ja antamaan panoksensa prosessiin?

 

Tässäpä sitä hommaa riittämiin. Kaikki ideanne ja apunne otetaan vastaan!

Profile picture for user Tiina Kuusela
Projekti
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Huh, haasteellisen projektin olet itsellesi ottanut. Meillä lanseerattiin uusi strategia 2012, ja lanseeraustyö on edelleen meneillään. Erilaisia keinoja on todella mietitty. Muun muassa henkilöstöruokalassa oli vuoden verran suuri lakana, jossa strategiamme oli kuvan muodossa valtavalla lakanalla, on järjestetty verkkokursseja strategian eri osa-alueista, jotka on henkilöstölle viestitty pakollisina, keskusteltu organisaation sisällä jne...

Uskoisin, että tärkein jalkauttamisen väline ovat organisaation esimiehet. Kaikessa organisaation toiminnassa pitäisi pystyä peilaamaan sen mielekkyyttä suhteessa organisaation strategiaan ja esimiehet organisaation etunenässä olisikin sen takia erityisen tärkeä sitouttaa organisaation tavoitteisiin.

Tsemppiä projektiin!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 13:14
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Hei!

Pidin blogistasi ja sitä oli miellyttävä lukea. Aiheesi ei todellakaan ole kaikkein kepeimmästä päästä ja näin ollen se onkin erittäin haastava. Blogista huomaan, että projektisi on yrityksessänne erittäin ajankohtainen ja olet ehtinyt suunnittelemaan ja perehtymään aiheeseen laajasti. Nyt on ilmeisesti toteutuksen aika. Blogissasi esität kysymyksiä, kysyt mielipiteitä ja viittaat taustatutkimuksiin. Nämä kaikki keinot toimivat mielestäni erittäin hyvin ja lisäävät tekstin uskottavuutta.

Omasta kokemuksestani strategiaviestintään liittyen voisin todeta, että digitaalinen viestintä on yksi hyvä keino ja se toimii, mikäli työntekijät viettävät työpäivänsä tietokoneiden äärellä, eivätkä ns. ”kentällä oikeissa töissä.” Tietokoneella pakertavat ihmiset arvostavat mahdollisuutta seurata ja osallistua esim. intranetin kautta eri hankkeisiin, kuten strategiaviestintään. Meillä intranet on kaksisuuntainen siten, että kaikkea viestintään on mahdollisuus kommentoida, "tykätä" ja kuka tahansa voi avata keskustelua läpi koko organisaation. Yrityksemme ”seinä” onkin koko ajan laajasti käytössä ja keskustelua käydään vilkkaasti. Seinältämme löytyy blogeja, videohaastatteluja sekä asiakkaiden Facebook- ja Twitter-kommentit livenä. Aamulla ensimmäisenä katson mitä aiheita seinällä pyörii ja päivän aikana aina tasaisin välein tulee tarkistettua vähintään uudet otsikot ja mielenkiintoiset keskustelut.

Strategisessa viestinnässä kaikki keinot ovat varmasti kullan arvoisia, mutta itse suhtaudun talon ulkopuolisten digikanavien käyttöön henkilöstöstrategian viestinnässä hieman varauksella. En välttämättä haluaisi, että yrityksen sisäinen keskustelu olisi ulkopuolisten vapaasti seurattavissa ja kommentoitavissa, mutta ehkä sekin on tulevaisuudessa täysi normaalia.
Yrityksen strategian tekoon on hyvä osallistaa henkilökuntaa mahdollisimman laajasti, sillä silloin myös jalkauttaminen on kaikken helpointa. Rohkeimmat yritykset osallistavat strategiatyöhönsä myös asiakkaansa!

Tsemppiä projektiin!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 13:14
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Strategian tuominen henkilöstölle tiedoksi helposti ymmärettävässä muodossa on haastavaa mutta oleellisen tärkeää strategian toteutumisen kannalta. Tapoja on varmasti monia... meillä strategia esitellään henkilöstöpäivässä, lisäksi intrassa on ko. päivään materiaali. Usein myös tilaisuudet nauhoitetaan ja ne on mahdollista katsoa intrasta eli kukin voi halutessaan kerrata tilaisuuden antia. Talon ulkopuolisia kanavia strategian lanseerauksessa en kyllä lähtisi suosittelemaan.

Esimiehet ovat avainasemassa strategian käytäntöön panossa ja henkilökohtaista viestintää ei mikään korvaa. Jospa vaikka kehityskeskustelun yhteydessä voisi olla pieni hetki aikaa henkilöstöstrategialle.
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 13:14
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Kiitos kaikille kommenteista ja vinkeistä.

Mielenkiintoista kuulla Maaria, että teillä on vieläkin strategian lanseeraus meneillään, vaikka julkaisusta on aikaa. Lakana kuulostaa hauskalta idealta. Ja toki siis esimiehet ovat tärkeitä.

Taina, olet oikeassa, että tuo on haaste mikäli kaikki työntekijät eivät tee työtään koneella, vaan kentällä. Organisaatiossani on molempia, hyvä huomio. Ja hyvä huomata, etten yksin olisi rajoittamassa ulkopuolisten kanavien käyttöä strategiaviestinnässä.

Anne, sinun organisaatiossani on ollut melko samanlainen tapa strategian julkaisemiselle ja vaikka sekin ihan toimiva, niin nyt olisi tarkoitus saada jotain vielä uudempaa. Kehityskeskusteluissa meillä ei juurikaan ole strategioita sivuttu, joten siinä myös hyvä idea, miten viedä ihan käytännön työhön!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 13:14
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Mielenkiintoinen projekti! Hienoa, että organisaationne osallistaa työntekijät aidosti strategian tekoon. Tällöin myös siihen sitoutuminen on eri luokkaa, kuin "valmiina annettuun" strategiaan.

Itse kokisin intrassa viestimisen hyvänä "perustieto"paikkana. Etenkin, jos siellä pystyy kommentoimaan. Pystyttekö esim. virittämään jotain keskustelua intran kautta? Intran lisäksi koen myös ei-virtuaaliset keskustelut vähintään yhtä tärkeänä. Kaikki eivät kuitenkaan osaa, uskalla tai heillä ei ole motivaatiota osallistua sähköiseen keskusteluun.
Pystyttekö tiimikohtaisesti perustamaan työpajoja, jossa käsittelisitte aihetta muutaman hengen ryhmissä? Pohtisitte strategian osuutta kunkin oman tiimin näkökulmasta ja pyrkisitte kiteyttämään strategian jokaisen tiimin/osaston osalta?

En tunne ulkopuolisia kanavia niin hyvin, että voisin antaa suosituksia niiden käytöstä strategiatyöhön. Ensimmäisenä minullekin nousi mieleen niiden "turvallisuus".

Lisäksi Annen idea strategian ottamisesta mukaan kehityskeskusteluun olisi toimiva - viimeistään tällöin jokainen joutuu pohtimaan strategiaan omasta näkökulmasta käsin.

Tsemppiä projektin pariin, hyvä siitä tulee!
Lähetetty Ma, 10/31/2016 - 13:15