Tykkääjiä tavoittamaan!

Miksi yrityksemme haluaa perustaa Facebook-profiilin?

Yritysviestinnän opintojaksollamme vieraillut Jussi Ylävaara mainostoimisto Dynamosta kehotti pohtimaan ensimmäisenä, onko organisaation sosiaalisen median profiilin rooli myynnillinen, tiedottava vai esimerkiksi asiakaspalvelua tukeva. Meillä se todennäköisesti on jotain asiakaspalvelun ja tiedottamisen väliltä. Itse mielelläni yhdistäisin tiedottamisen kiinteäksi osaksi asiakaspalvelua – sillä tietoa asiakkaamme haluavat. He haluavat nimenomaan tietoa, joka helpottaa heitä varautumaan tuleviin muutoksiin. Tietoa siitä, miksi asiat ovat kuten ovat.

Yksi profiilin kautta tavoittelemistamme asioista on luonnollisesti aktiiviset ja sitoutuneet fanit, tykkääjät, jotka haastavat meitä kysymyksillään ja palautteellaan, mutta toisaalta myös antavat uusia ideoita ja tuoreita näkemyksiä. Jatkuva halu kehittyä ja toimia asiakkaan parhaaksi lähtee tiiviistä yhteistyöstä organisaation ja "fanien" välillä, ja sitä yhteistyötä profiilin kautta halutaan vahvistaa.

Miksi Facebook-profiilin perustaminen on meille nyt ylipäätään ajankohtaista?

Teimme sidosryhmäanalyysin organisaatiomme viestintäsuunnitelman yhteydessä, ja idea tuli sieltä. Miten tavoittaa noin 18–30-vuotiaista yliopisto-opiskelijoista koostuva joukko, edelläkävijät? Haluamme tehdä asiat toisin kuin aiemmin. Haluamme olla aidosti läsnä.

Emme voi kilpailla ilmaistuotteilla tai alennuksilla, joten some-strategiamme on nojattava johonkin muuhun. Haluamme asiakkaan tykkäämään profiilistamme, koska sitä kautta hän saa ajankohtaista tietoa, mikä puolestaan helpottaa hänen jokapäiväistä työskentelyään. Lisäksi tykkääjä saa ylimääräistä tietoa, mikäli meneillään on jotain "epävirallista", josta emme esimerkiksi nettisivuillamme virallisissa uutisissa tiedota. Facebookin käyttäjillä on saatavilla myös laajempi kuvapankki sekä mahdollisuus vaikkapa ladata videokuvaa esimerkiksi järjestämistämme juhlista.

Miten aktivoida asiakkaitamme siirtymään Facebookiin?

Markkinoimme itseämme niissä kanavissa, joita opiskelijat jo nyt seuraavat. Meidän tulee antaa innostava ja kiinnostava kuva itsestämme ja korostaa sitä, mitä asiakas hyötyy meidän tykkäämisestämme.

Meidän täytyy olla proaktiivisia ja kaupata itseämme asiakkaille. Tässä viikkojen kuluessa sitten nähdään, menemmekö kaupaksi.

Profile picture for user Milla Uusitalo
Projekti
Susanna Myllys KIRJOITTI:
Voisiko nuorekas ja agressiivinen mainoskampanja auttaa teitä saamaan lisää tykkääjiä? Agressiivisuudella tarkoitan tiivistä mainontaa usealla eri kanavalla vaikkapa parin viikon ajan. Vetävä ja yhdenmukainen mainonta videoine, kuvine, lyhyine tekstinpätkineen, teasereineen tai arvontoineen voisi tuoda FB:iin lisää klikkauksia. Mainonnalla voi myös johdattaa asiakasta käymään FB:ssa. FB:ssa voidaan kertoa lisää toiminnasta vaikkapa kilpailukysymysten muodossa, jolloin käyttäjä samalla oppii tuntemaan toimintaa ja tutustumaan palveluihin.
Lähetetty To, 09/29/2016 - 11:01