HR

Lok 5
Kirjoittaja: Petra Heikkinen
4

Valtion henkilöstöhallinnossa työskentelemme päivittäin erilaisten laki- ja (virkaehto)sopimuspykälien parissa. Vaikka emme kaikki ole oikeustieteellisen tiedekunnan kasvatteja, koukeroisista lakiteksteistä tulee helposti osa omaa identiteettiä ja virkakieltä. Sisäisessä viestinnässä tätä kieltä voi käyttää erittäin harvoin, koska viestin vastaanottaja on tavallisesti rivivirkamies, joka on kaukana sisäisen hallinnon byrokraattisista kiemuroista.

Lok 5
Kirjoittaja: Maaria Kostamo
9

Organisaatiomuutoksia, henkilöstön vähennyksiä, ulkoistuksia... Niistä on esimiehen arki tehty. Jos arki on taistelua kahden tulen välissä, mistä uutta intoa esimiestyöhön? 

 

Ohjeistusta, tiedotteita ja ajankohtaisviestejä on organisaatiossamme yllin kyllin. Myös HR:n asiakaspalvelukanavat saavat kiitosta. Silti esimiehiltä tulee usein palautetta, että he kokevat olevansa yksin esimiestyössään ja toivoisivat HR:ltä nykyistä enemmän tukea. Monen aikaa kuluu esimiestyön lisäksi myös substanssiin liittyvien asioiden hoitamiseen, mikä tuo lisähaastetta esimiehen arkeen.