Järjestöt

Lok 4
Kirjoittaja: Tiina Kuusela
5

Viestintä on olennainen osa henkilöstöstrategiaprosessia. Viestinnässä onnistuminen on edellytys henkilöstöstrategian yhteiselle ymmärtämiselle ja jalkauttamiselle käytännön työhön. Viestinnällä edistetään ymmärrystä strategian sisällöstä ja tavoitteista. 

Uuden strategiaprosessimme on tarkoitus olla osallistava, dialoginen. Viestintä on jatkuvaa ja monisuuntaista. Emme siis viesti vain perinteisesti ylhäältä alaspäin tai vasta prosessin päätyttyä. Tämä tuo paineita ja haasteita viestintään: on tarpeen opetella uusia tapoja ja keinoja. 

 

Lok 4
Kirjoittaja: Jaana Koivistoinen
7
Sopiva SOME kongressiviestintään

Työhöni kuuluu saada Suomeen kansainvälisia järjestökongresseja. Kohderyhmä on
haastava, mutta some tulee myös järjestöjen toimintaan mukaan. Siksi haluan tavoittaa oman kohderyhmäni helposti ja saada Suomen kongressiuutisia maailmalle nopeasti.

Asiakkaat