Verkostot

Lok 30
Kirjoittaja: VilhelmiinaR
2
Maine ja tunnettuus
Kuinka lisätä yrityksen tunnettuutta ja tuoda kasvuvaiheessa olevaa organisaatiota paremmin esille? Kyse on pitkälti yhteistyön lisäämisestä sekä aktiivisemmasta vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa, mutta myös yrityksen näkyvyyden ja sitä kautta tietämyksen kasvattamisesta viestinnän ja markkinoinnin eri keinoin.
Mar 23
Kirjoittaja: Riikka Korpinoro
2

 

Olen perustamassa yritystä ja sillä on oltava nettisivut, totta kai, ja somelinkitykset. Jos ainut hakuosuma yritykselleni Googlessa on Fonectan tai muun ”luettelomedian” automaattisesti luotu sivu, se ei herätä kiinnostusta tai luottamusta yritystä kohtaan. 

Lok 5
Kirjoittaja: Elise Levanto
2

Viestintäprojektini alkuperäisenä tavoitteena oli luoda pienten kestävään liiketoimintaan keskittyvien konsulttiyritysten verkostolle sen toimintaa markkinoiva blogi. Blogiprojekti keskeytettiin marraskuussa, koska huomasimme blogin ylläpidon ja laadukkaan sisällön luomisen vaativan ylimääräistä vääntöä, johon verkosto ei ollut vielä valmis. Verkoston täytyy kuitenkin viestiä osaamisestaan jollakin tavalla, ja niinpä blogille päätettiin ideoida vaihtoehtoja.

Lok 4
Kirjoittaja: Elise Levanto
4

Pienissä konsultti- ja asiantuntijayrityksissä resurssit ovat aina tiukoilla. Aika käytetään niin sanottujen oikeiden töiden tekemiseen ja myyntiin, ei markkinointiin. Tästä huolimatta olin seikkailuhenkisesti pyytänyt saada vetää projektin, jonka tavoitteena oli luoda pienten, kestävään liiketoimintaan keskittyvien konsulttiyritysten verkostolle verkoston toimintaa markkinoivan blogin.

Tavanomaista suunnittelua

Lok 4
Kirjoittaja: Anna Santalahti
4

Yksinkertainen on kaunista. Myös harrastustoiminnan viestinnästä vastaavien tulisi muistaa tämä klassinen viisaus: nykypäivän tietotulvasta vain osa menee kohderyhmänsä tietoisuuteen. Tätä seikkaa yritän pitää ohjenuoranani myös juniorijalkapalloilussa, koska omaan toimenkuvaani joukkueenjohtajana kuuluu joukkueen sisäinen ja ulkoinen viestintä.