Yhteisöllisyys

Lok 5
Kirjoittaja: Jaana Jakovlew
3

Työpaikallani suomalaisessa finanssikonsernissa uudistetaan sähköisiä viestintäkanavia. Loistava kehittämistehtävän aihe! Olen vuosien varrella rakentanut useita työtiloja erityisesti sharepointissa, yhden sivuston myös intranetin puolella. Motivaatiokerrointani lisäsi myös mahdollisuus saada päivittää omaa osaamista.

Lok 5
Kirjoittaja: Timo Erikoinen
2

Työskentelen monialaisessa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa ulkoinen tiedottaminen toimii kohtuullisen hyvin. Huolenaiheenani on sisäinen viestintämme. 

Lok 4
Kirjoittaja: Anneli Heikkinen
3

Vai on asiakas aina oikeassa? Asiakkaan pitää hyötyä ensin, sitten vasta yrityksen. On olemassa monia viisauksia, jotka alleviivaavat tätä. Ei kannata purra ruokkivaa kättä. Asiakas on kuningas.

Asiakas ei kehitä tuotteita, eikä hän ratkaise digitalisoitumisen mukanaan tuomia ongelmia. Se ei ole hänen tehtävänsä.  Asiakas kertoo omasta tahdostaan ja antaa yritykselle mahdollisuuden luovaan oivaltamiseen. Asiakkaalta ei saa valmiita vastauksia. 

Lok 4
Kirjoittaja: Tiina Kuusela
5

Viestintä on olennainen osa henkilöstöstrategiaprosessia. Viestinnässä onnistuminen on edellytys henkilöstöstrategian yhteiselle ymmärtämiselle ja jalkauttamiselle käytännön työhön. Viestinnällä edistetään ymmärrystä strategian sisällöstä ja tavoitteista. 

Uuden strategiaprosessimme on tarkoitus olla osallistava, dialoginen. Viestintä on jatkuvaa ja monisuuntaista. Emme siis viesti vain perinteisesti ylhäältä alaspäin tai vasta prosessin päätyttyä. Tämä tuo paineita ja haasteita viestintään: on tarpeen opetella uusia tapoja ja keinoja. 

 

Lok 4
Kirjoittaja: Anna Santalahti
4

Yksinkertainen on kaunista. Myös harrastustoiminnan viestinnästä vastaavien tulisi muistaa tämä klassinen viisaus: nykypäivän tietotulvasta vain osa menee kohderyhmänsä tietoisuuteen. Tätä seikkaa yritän pitää ohjenuoranani myös juniorijalkapalloilussa, koska omaan toimenkuvaani joukkueenjohtajana kuuluu joukkueen sisäinen ja ulkoinen viestintä.