Motivointi

Lok 4
Kirjoittaja: Anna Santalahti
4

Yksinkertainen on kaunista. Myös harrastustoiminnan viestinnästä vastaavien tulisi muistaa tämä klassinen viisaus: nykypäivän tietotulvasta vain osa menee kohderyhmänsä tietoisuuteen. Tätä seikkaa yritän pitää ohjenuoranani myös juniorijalkapalloilussa, koska omaan toimenkuvaani joukkueenjohtajana kuuluu joukkueen sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Maa 1
Kirjoittaja: Anna Toivola
7
Lamppu

Edellinen artikkelimme sai aikaan kivasti keskustelua. Kiitos teille!  Kommenteissa nousi esille työyhteisön yhteishengen tärkeys, pehmeät arvot ja avoin viestintäkulttuuri, jotka kaikki vaikuttavat paljon työntekijöiden viihtyvyyteen. Kuitenkaan ei pidä olettaa, että joku ulkopuolelta luo yhteishengen työpaikalle, vaan siihen voivat kaikki työntekijät osaltaan vaikuttaa.

Maa 1
Kirjoittaja: Sofia Hakonen
7

Nykyään yhä useampi organisaatio on valjastettu tiimityöskentelyyn sopivaksi, sillä kyseinen

työskentelytapa luo tehokkuudellaan yritykselle kilpailuetua. Organisaatiorakenne on entistä matalampi ja muovautuvampi: jokaista projektia varten saatetaan koota sitä parhaiten vastaava tiimi. Tiimin muodostaminen ei ole sattumanvaraista. Pelissä eniten maaleja tekevät ne kentälliset, joissa pelaajat pelaavat yhteen.