Palaverit

Maa 1
Kirjoittaja: Jonna Kääriäinen
7
Palaverit

Monen yrityksen henkilöstöä vaivaa palaveriväsymys. Henkilöstötutkimusten tulokset kertovat, että henkilöstöä turhauttaa istua tehottomissa ja epäselvissä palavereissa. Kaiken maailman palavereiden koetaan vievän aikaa oikealta työnteolta. Työelämän palaverit ovat kuitenkin parhaimmillaan mainioita oppimisen ja kehittymisen paikkoja. Palaveri voi vähentää yrityksen sisäistä muodollisuutta ja lisätä henkilöstön yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja sitoutumista.

Maa 1
Kirjoittaja: Jonna Kääriäinen
15

"En kyllä muista, mitä päätettiin mutta hanttiin en uskaltanut panna…”

Mennyttä ovat palaverikäytännöt, joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Jos palaverissa on todella tarkoitus tuottaa jotain yhdessä, palaverin vetäjän suurin virhe on hallita koko ajan keskustelua. Työntekijät ovatkin osana työyhteisöviestintää, eivät pelkkiä vastaanottajia. Kuten aiemmassa kirjoituksessani pohdin, nykyajan palaverien tulisi olla avoimia paikkoja, missä työntekijät kohtaavat, tieto vaihtuu ja syntyy uutta tietoa tai uusia näkökulmia.

Maa 1
Kirjoittaja: Leena Karkkolainen
14

Uudet työmetodit ja prosessit ovat puhaltaneet uusia tuulia tapaan jolla yrityksissä tehdään työtä. Koska työ on usein luonteeltaan yhä pirstaloituneenpaa, on se johtanut myös fyysisen työympäristön murrokseen.