Facebook

Mar 27
Kirjoittaja: Hanna P
0
photo_pexels
Verkossa asiakaskokemus rakentuu pienistä asioista. Joka ikinen teko vaikuttaa asiakkaan mielikuviin. Miten siis organisaatiot ovat läsnä verkon keskusteluissa? Piilossa logon takana vai keskustellen ihminen ihmiselle?
Mar 16
Kirjoittaja: Meri S
2
Intra vs. Yammer
Onko sinunkin yrityksessäsi liikaa viestintäkanavia etkä oikeastaan enää edes tiedä, mitä kanavaa missäkin tilanteessa tulisi käyttää? Intra ja Yammer saattavat mennä osassa yrityksiä sekaisin ja niitä käytetään ns. päällekkäin. Tämän vuoksi intran ja Yammerin käytöstä on luotava selkeät pelisäännöt henkilöstölle.
Jou 11
Kirjoittaja: Iiris Laitinen
2
Viestinnän kanavat

 

Myyntipäällikön työssäni soittelin päivät pitkät uusille asiakkaille ja yritin kertoa heille yritykseni palveluista. Ei heitä useinkaan kiinnostanut, koska palveluni olivat vieraita ja heillä oli kiireitä. Digiviestinnän kurssilla päätin tutustua keinoihin, joilla uusia asiakkaita saataisiin houkuteltua yrityksen asiakkaiksi.

 

Kotisivut kuntoon hakukoneoptimoinnilla 

Jou 4
Kirjoittaja: Minna Pekkala
1
Creative process

Opinnäytetyön tiedonhakuprosessin voi suunnitella niin kuin minkä tahansa prosessin tai projektin, mutta tiedonhaun avautuva maailma on jotain muuta kuin kuvittelin. Törmäsin erilaiseen maailmaan aivan kuin Liisa ihmemaahan ja kutistuin olemattoman pieneksi kuten tarinan Liisakin. Välillä olen tuntenut itseni matkalla pieneksi olennoksi ja välillä suureksi onnistujaksi.

Lok 6
Kirjoittaja: Ulla Ruuskanen
5

Perinteille ei kunnian kukko laula

Perinteinen printtimarkkinointi on ja elää vielä vahvasti kuntapuolella. Paperiuskovaisuus on voimissaan. Kuvitellaan, että voidaan toimia, kuten aina ennenkin on toimittu. Tehdään sisältöjä ja markkinointiviestejä erilaisiin fyysisiin julkaisuihin ymmärtämättä sitä, että yhä suurempi osa kohderyhmästä elää bittiavaruudessa. Digitaalisuutta emme enää pääse pakoon, muodossa tai toisessa se on ja pysyy; kanavat, sovellukset ja kohtaamispisteet kehittyvät ja muuttuvat, mutta paluuta vanhaan ei enää ole.