Verkkomainonta

Lok 6
Kirjoittaja: Ulla Ruuskanen
5

Perinteille ei kunnian kukko laula

Perinteinen printtimarkkinointi on ja elää vielä vahvasti kuntapuolella. Paperiuskovaisuus on voimissaan. Kuvitellaan, että voidaan toimia, kuten aina ennenkin on toimittu. Tehdään sisältöjä ja markkinointiviestejä erilaisiin fyysisiin julkaisuihin ymmärtämättä sitä, että yhä suurempi osa kohderyhmästä elää bittiavaruudessa. Digitaalisuutta emme enää pääse pakoon, muodossa tai toisessa se on ja pysyy; kanavat, sovellukset ja kohtaamispisteet kehittyvät ja muuttuvat, mutta paluuta vanhaan ei enää ole.

Lok 5
Kirjoittaja: Maarit Sylvander
5

Ystäväni, joka on kosmetologi, on melko arka ja tietyllä tavalla vanhanaikainen. Hänellä ei ole älypuhelinta, sähköpostiosoitetta, läppäriä eikä tablettia. Häntä pelottaa koko digitaalinen maailma. Hän havahtui, kun hänen omistamansa kosmetologiyritys alkoi tuottaa tappiota. Asiakkaiden keski-ikä oli noussut huimasti ja yhteydenotot olivat harventuneet. Ystäväni ymmärsi muutoksen syyn vasta, kun otin asian puheeksi. Hänen yrityksensä oli jäänyt viime vuosisadalle.

Lok 4
Kirjoittaja: Antti Helander
3

Miten yrityksessämme voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä? Tästä kysymyksestä sai alkunsa projektin aihe eli extranetin kehityssuunnitelman laatiminen B2B yritykselle. Kun projekti alkoi, en osannut sanoa, mikä extranetin suoranainen vaikutus asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen olisi. En myöskään ajatellut asiaa yrityksen resurssien kannalta. Aihetta syvemmin tutkittuani kaikki nämä elementit tulivat luontevasti osaksi projektia.


Potkua asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen

Syy 30
Kirjoittaja: Mervi Jokela
4
Yllätys

Yhteenkuuluvuuden luominen, yhteisöön kuulumisen tuoma valta, mahdollisuus erottua joukosta ja tekemisen mielekkyys ovat kuluttajien motivaatiotekijöitä osallistumiseen. Tiedämme myös, että osallistuminen brändien ja brändiyhteisöjen rakentamiseen lisää asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta brändiä kohtaan. Ja brändin asiaa ajavat asiakkaat ovat positiivisen brändin luojia. Ja kun tiedon jakaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, kuluttajat pitävät tietoa uskottavampana…

Mutta miten osallistaa onnistuneesti? Viestin pitää tietenkin tavoittaa, koukuttaa ja osallistuttaa.