Kuluttajaviestintä

Mar 23
Kirjoittaja: Krista Ö.
2
särkynyt sydän
Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet asettavat selkeät, mutta tiukat rajat sille, miten kukin jäsenyritys saa tuoda esiin omista valmisteistaan sekä eri sairauksista. Mitä kaikkea tulee huomioida, kun suunnittelee kampanjaa?