VUOROVAIKUTTAMINEN , muutosjohtaminen

Jou 19
Kirjoittaja: Teppo H
0
TEILTÄ MEILLE
Asiakassuhteet kuten henkilökohtaiset suhteetkin perustuvat yhteistyöhön. Yhteistyön toimivuus ja yhteistyöhön sitoutuminen ovat suhteen menestymisen edellytyksiä. Suhteen alkuvaiheessa on tärkeää löytää yhteiset mielenkiinnon kohteet ja vaalia sitä.