Tavoitteena elävä lehti ja vuolas uutisvirta

Henkilöstölehtien lukijoiden ajasta kilpailevien kanavien määrä on lisääntynyt huimasti. Pelkästään televisio syö vapaa-aikaamme melkoisesti. Finnpanelin uusimpien tutkimuksien mukaan suomalainen katsoi vuonna 2011 televisiota noin kolme tuntia päivässä. Televisiota katsellessamme käytämme samalla sosiaalisen median palveluja. Mahtuuko sohvan nurkkaan älypuhelimien, kannettavien tietokoneiden ja tabloidien viereen myös henkilöstölehti?
 

Toimituspolitiikkaa tarvitaan

Monissa yrityksissä lehden teko on ulkoistettu viestintätoimistoille. Tavoitteena on poistaa kotikutoisuus, rikastuttaa sisältöä ja vapauttaa aikaa sisällön suunnitteluun, kun työmäärää eivät lisää toimitustyö ja taitto. Kokonaan käsiään ei voi lehdestä pestä ulkoistamisella, sillä ulkoistettukin lehti vaati toimituspolitiikan. Siihen kirjataan lehden kohderyhmä, tehtävät, sisältö, rakenne, lehden arvot, perusviestit ja tavoitteiden seurantamekanismit sekä lehteä tekevä työryhmä. Politiikkaa vahtii toimitusneuvosto, mikä on yrityksen väestä koostettu pieni ryhmä, jota vahvistavat kumppanit viestintätoimistosta. Usein siinä on muutama jäsen yrityksen johdosta ja muutama työntekijöiden edustaja. Toimitusneuvoston tehtävänä on suunnitella lehden suuret linjat, päättää lehtien teemat ja arvioida julkaistuja lehtiä. Varsinaiseen lehden tekoon he eivät yleensä osallistu.

Samoin kuin aikakauslehdissä, on visuaalinen ilme avainasemassa henkilöstölehden kiinnostavuuden herättämisessä. Visuaalista huomioarvoa lisäävät laadukkaat kuvat, kiinnostavat otsikot, suunniteltu värimaailma, lehden koko ja paperilaatu sekä ammattitaitoinen taittotyö. Ulkoasun tulee aina tukea sisältöä.

Parhaimmillaan henkilöstölehti on odotettu, luettu ja toimiva sisäisen viestinnän keino, jolla ajankohtaisen tiedon välittämisen lisäksi luodaan me-henkeä. Huonoimmillaan henkilöstölehti on yksisuuntainen kanava johdon päätösten välittämiseksi työntekijöille.
 

Onnistunut lehti on elinvoimainen ja kehittyvä

Hyvä henkilöstölehti on monipuolinen: se kertoo yrityksen ja toimialan ajankohtaisista asioista, taustoittaa historiaa ja selittää strategiaa luomalla katsauksia tulevaan. Henkilöhaastattelut kiinnostavat myös henkilöstölehdissä. On aina kiinnostavaa lukea itselleen vähemmän tunnetun työkaverin työtehtävistä, tyypillisestä työpäivästä, miten ja milloin hän on taloon tullut ja siitä, miten hän vapaa-aikaansa mieluiten viettää.

Hyvääkin lehteä on jatkuvasti arvioitava, kehitettävä ja uudistettava. Kehittämisen ja tavoitteiden mittauksen työkaluina ovat keskustelut, lukijatutkimukset ja luotaus.

Erikoisin kuulemamme keino parantaa henkilöstölehden lukukokemusta on leipomo Pågenilla, jossa lehti jaetaan henkilöstölle palkkakuitin mukana kotiin. Näin henkilöstö varmasti saa lehden ja koska palkkakuitti tuli samalla, on kokemus positiivinen.
 

Miten herättää uinuva virta?

Mistä sitten taiotaan mielenkiintoinen sisältö? Mitä jos uutisvinkit tyrehtyvät ja aiheita saa hakemalla hakea? Viestinnän perusrunko tulee vuosisuunnitelmasta, mutta muutakin tarvitaan. Tiinan työpaikalla ongelmana on juuri se, ettei organisaatiossa tunnisteta uutisia. Uutisvinkkejä tulee harvakseen, ja jos soittaa kentälle ja kysyy mitä on meneillään, ei missään kuulemma tapahdu mitään erikoista.

Tällä hetkellä uutiset syntyvät lähes kokonaan viestinnän ihmisen vinkkien ja uutisnenän perusteella. Jonkun verran heräämistä on tapahtunut arjesta poikkeavien tapahtumien suhteen. Niitä ovat yleensä matkat johonkin tai osallistuminen johonkin ulkopuolisen järjestämään tapahtumaan. Ne tunnistetaan uutisiksi ja niistä osataan antaa vinkki viestintäosastolle. Arkeen kuuluu kuitenkin paljon sellaista, joka on kokijoilleen liian tavallista, jotta sen uutisarvo ymmärrettäisiin. Esimerkkinä: yritys rakennuttaa vuosittain useita uusia kehitysvammaisten ryhmäkoteja ympäri Etelä-Suomea. Monet kymmenet ihmiset ovat saaneet asunnon, mutta toiminta on koettu yrityksessä liian tavalliseksi, jotta uutinen tunnistettaisiin.

Toiveena ja tavoitteena on pikkuhiljaa yksiköitä, esimiehiä ja johtoa opastamalla ja esimerkkejä näyttämällä saada uutisvirta kuohumaan omalla voimallaan.


Lähteet: Juholin: Viestintä strategiasta käytäntöön, Finnpanel, Can: Rätt distribution ger uppskattad personaltidning

Projekti
Leena Karkkolainen KIRJOITTI:
Henkilöstölehti on itselleni vieraampi sisäisen viestinnäin kanava, mutta sillä on varmasti hyvä paikkansa monessa yrityksessä.

Itse mietin voisiko passiivista lukijakuntaa yrittää aktivoida antamaan hyviä juttuvinkkejä esimerkiksi haastamalla työntekijöitä "ilmiantamaan" loistavia tiimihengen nostattajia, onnistujia tai muuten vain inspiraatiota herättäviä kollegoita, projekteja tms.

Mikäli yrityksessä on käytössä intranet, se olisi varmaan mahdollista lanseerata suhteellisen pienellä vaivalla, ja tiedot on helppo kerätä sähköisesti. Tämä voisi ehkä myös kasvattaa kiinnostusta lehden lukemiseen? :)
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 14:14
Sini Tasanen KIRJOITTI:
Vanhassa työpaikassani, lähiruokatorilla, ilmestyi jonkinlainen henkilöstölehti (1-2krt/vuosi), jos sitä siksi voi kutsua. Se kertoi ummet ja lammet lähituottajista ja heidän tuotteistaan ja kuinka he ovat alalle päätyneet. Joskus oli juttua jonkun tuottajan kumisaappaista, mutta silti hyvällä kirjoittamisella jutusta oli saatu todella mielenkiintoinen ja hauska. Lehden julkaisu ei siis ole juttujen puutteesta kiinne, en ainakaan usko. Lehtien lukeminen on vain luultavasti jäänyt uusien keinojen alle. Itse luen Hesarin aamuisin ja satunnaisesti metroa bussimatkoilla, muut lehdet luen netistä. En haluaisi sanoa, että lehdet ovat vanhanaikaisia, sillä itse en näin ajattele, mutta valitettavasti niistä on alkanut tulla sellaisia.
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 14:24
Anni Absetz KIRJOITTI:
Itselleni henkilöstölehti on vieras, joten ehkä en ole oikea henkilö arvioimaan sen toimivuutta. Jäin kuitenkin miettimään Christinan kommenttia siitä, että on aloja joissa työtä ei tehdä koneen ääressä ja konkreettinen kädessä pidettävä lehti on näin ollen järkevä viestintäväline. Ehkä henkilöstölehdelle tekisi hyvää jos se voisi olla useammassa paikassa ja näin helposti saatavilla(en tiedä onko joissakin yrityksissä jo näin). Lehti voisi saada enemmän lukijoita ja lisäarvoa jos se olisi luettavissa myös yrityksen intrassa. Näin sille voisi luoda myös lisää sosiaalistavia ominaisuuksia, esimerkiksi kommentointi- ja keskustelumahdollisuuksia, sekä Leenan ehdottamia "jutun ilmiantoja". Onhan nykyään jokaisella naistenlehdelläkin oma sivustonsa jossa keskustelua voi jatkaa. Mielestäni intran ja henkilöstölehden yhteyttä voitaisiinkin kehittää ja näin saada molempiin lisää sisältöä ja lukijoita. Ainakin toivottavasti.
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 15:23
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Artikkelissanne on esitetty hienosti hyvän lehdenteon ohjeita ja ydinasioita! Lehden toimittaminen on kiinnostavaa työtä ja useimmat viestinnän parissa toimijat ovat todella ylpeitä laatimistaan lehdistä. Visuaalisuus ja kuvien runsaus ovat ominaisia lehdille, ne voisivat olla mielestäni myös intranetin keinoja kiinnostuksen herättämiseksi.
Lähetetty Ti, 11/01/2016 - 09:13
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Lehti saattaa tuntua vanhanaikaiselta, mutta vielä on aloja, joilla se on ainoa keino tavoittaa henkilöstö kattavasti. Vaikka lähes jokaisessa kotitaloudessa on tietokone ja internetyhteys, on töitä, joita ei tehdä tietokoneen äärellä, vielä paljon. Intranet ei tavoita päivittäin esimerkiksi suurta osaa sairaaloiden henkilökunnasta, rakennusalan työvoimasta tai valmistuksen ja jalostuksen työntekijöistä. Heille lehti on yksi mahdollinen tiedonvälityksen muoto työpaikalla.

Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa, marraskuu 2011:
Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-864X. joulukuu 2011, Liitekuvio 12. Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa, marraskuu 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.3.2012].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/12/kbar_2011_12_2011-12-27_kuv_012_fi.html.
Lähetetty Ti, 11/01/2016 - 09:13