Johtaminen ja viestintä= yhteispeliä

Viestintä

Jokainen esimies tarvitsee perusteellisen koulutuksen johtamisviestintään. Tämä on todettu jo moneen kertaan. Mikä on vikana, kun informaation saavuttaa vain osan työntekijöistä? Onko oikein, että uusimmat tärkeät ilmoitukset luetaan ”milloin mistäkin”, jos huomio sattuu vahingossa tiedotteeseen kohdistumaan? Olemmeko jo pikku hiljaa alkaneet tottua siihen, että uutiset, joista esimiehen kuuluisi viestiä, eivät saavuta kaikkia työntekijöitä? Surullista on, jos tämä tuntuu jo normaalille ja arkipäiväiselle.

Johtamisviestinnän pitäisi olla strategista johtamistyötä, voimavarojen suuntaamista sekä arkista tekemistä ja vaikuttamista tavoitteiden suuntaan. Johtamisviestintä on ehdottoman tärkeää, jotta organisaatio pystyisi toimimaan. Viestinnän pitäisi olla koko organisaation tavoittavaa läpinäkyvää toimintaa, eikä muista yrityksen toiminnoista eristettyä. Usein johtaminen epäonnistuukin puutteellisen viestinnän takia. Viesti on voinut olla epäselvä, jolloin alainen ei ole ymmärtänyt saamansa viestin sisältöä.

Yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda yhdessä työntekijöiden kanssa selvä mielikuva siitä, mitkä ovat yhteisen toiminnan päämäärät ja tavoitteet.  Ongelmana saattaa yleensä olla, että johtajat eivät tiedä, miten ja miksi pitäisi ylipäätänsä viestiä. Esimerkkinä tästä omakohtainen kokemus työelämästä: Yrityksessä oli tavoitteena myydä yli miljoonalla eurolla tietyn aikavälin sisällä.  Tästä ei informoitu kaikkia työntekijöitä, joten he eivät pystyneet tekemään työtä tavoitteen eteen.

Tosiasiahan on, että täydellistä johtamista tai johtamisviestintää ei ole, mutta johtajan täytyisi ottaa se tavoitteeksi. Esimiehellä pitäisi olla ehdoton halu kehittyä jatkuvasti vuorovaikutuksellisena viestijänä ja pitää mielessä se fakta, että jokainen työntekijä on oma yksilönsä. Esimiehet eivät mahdollisesti ole tietoisia siitä, kuinka tärkeä merkitys viestinnällä on työpaikan ilmapiiriin, työntekijöiden motivaatioon sekä koko organisaation tuottavuuteen ja tehokkuuteen, joiden arvoa ei voida mitata.

Asioiden ja ihmisten johtaminen, eli management ja leadership, linkittyvät aina toisiinsa. Hyvä johtaminen on kokonaisvaltaista ja kestävän kehityksen hyväksyvää johtamista, johon liittyvät jatkuvasti sekä management että leadership. Nykyään painotetaan lähes ainoastaan asiakkaiden tarpeita ja hyvinvointia unohtaen, että loppukädessä kaikki lähtee työntekijöistä. 

Projekti
Leena Karkkolainen KIRJOITTI:
Mielenkiintoinen ja sisäisen viestinnän ytimeen menevä aihe! Vaikka hyvän esimiestyön alkeisiin luulisi kuuluvan kohtuulliset viestintätaidot, on huono tai olematon johtamisviestintä valitettavan yleistä.

Varmasti osaltaan siihen vaikuttaa myös tapa, jolla monet esimiehet valitaan tehtäväänsä: osaava ja lahjakas asiantuntija valitaan johtamaan kaltaisiaan. Ikävä kyllä asiantuntijuus ja hyvän esimiehen ominaisuudet tai valmiudet eivät välttämättä kulje käsi kädessä.

Hyvä esimiestyö ja viestintä vaatii heittäytymistä ja aitoa läsnäolemista, joka on monelle meistä vaikeaa.
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 14:15
Sini Tasanen KIRJOITTI:
Voi tuossa olisi monessa firmassa panostamista. Liian monet luottaa siihen että kun yhdelle kertoo jostain asiasta hänen tulisi levittää sanaa eteenpäin välikätenä ja sitten ihmetellään jälkikäteen kuinka tieto ei olekaan saavuttanut kaikkia. Itsellä on ainakin töissä se hankaluus, että koska kaikki tieto tulee suullisesti, mitä töissä pitääkään tietää, en ole perillä asioista koska teen töitä silloin kun kukaan muu ei ole paikalla. Sitten jälkikäteen korjaillaan virheitä, jotka olisi voitu välttää esim. ihan simppelillä sähköpostitiedotteella. No, ehkä asiat paranee kun tarkoitus olisi harjoittelu ja oppari vääntää ko. firmassa/firmalle. :)
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 14:23
Jonna Kääriäinen KIRJOITTI:
Työpaikallani olen huomannut, että esimiesviestintä on suurissa yrityksissä pääasiallisesti luonteeltaan sähköistä; se tapahtuu sähköpostilla tai verkkopohjaisen järjestelmän kautta tai vaikkapa tekstiviestillä. Kun työ tapahtuu tietokoneen ääressä, myös esimies viestii työntekijöille päivittäisistä työjärjestelyistä ja muutoksista sähköisesti.

Sähköisen esimiesviestinnän rinnalla henkilökohtaisten kanssakäymisten ja vuorovaikutustilanteiden merkitys korostuu, varsinkin muutostilanteissa ja muissa tärkeissä asioissa. Olen itse oppinut myös arvostamaan sitä, että esimies on läsnä työpaikalla ja työntekijöillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan esimiehen kanssa myös ilman, että sille on varattu aika. Tärkeä osa esimiesviestintää on kuunteleminen.

Mielestäni erittäin hyvä huomio on, että esimiehen tulee muistaa, että jokainen työntekijä on oma yksilönsä. Esimiehellä tuleekin olla kyky nähdä se ympäristö, jossa alaiset työskentelevät ja onnistua siten viestimään heille mielekkäällä tavalla. Esimiehen tehtävänä on myös varmistaa, että välitetty viesti on mennyt perille, ja että se on ymmärretty oikein. Jos työntekijät eivät saa oikeaa tietoa jostakin asiasta, huhut ja juorut lähtevät helposti kiertämään.
Lähetetty Pe, 09/30/2016 - 14:29
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Asiaan liittyy myös alaistaidot. Kysyn, jos en tiedä ja kerron (pomolle itselleen), jos viestintä tai sen puute vaivaa työyhteisöä. Nostetaan kissa rohkeasti pöydälle! Eihän kai kukaan viesti tarkoituksella huonosti. Ajattelemattomuutta ja osaamattomuuttahan se toivottavasti on. Ja pomokin on ihminen, joten ehkä hänelle voisi antaa vinkin miten homman voisi hoitaa paremmin? Minä ainakin (vaikka en pomo olekaan) toivoisin, että jos ryssin jatkuvasti saman asian kanssa, minulle joku siitä suoraan kertoisi eikä selän takana kyräiltäisi vuositolkulla. Pomo todennäköisesti luulee kaiken olevan ok, jos kukaan ei muuta kerro.
Lähetetty Ti, 11/01/2016 - 09:25
Vilma Kuke KIRJOITTI:
Avoimuus ja aitous ovat johtamisviestinnän valtteja. Johtamisviestintään kuuluu strategian, mission ja vision viestiminen. Nämä jäävät kovin epämääräisiksi, jos niitä ja niihin liittyviä asioita todellakin viestitään vain kirjallisesti. Kaikki todella merkittävät työyhteisön asiat on pyrittävä viestimään kasvokkain joko tiedotustilaisuuksissa tai sitten lähiesimiesten avulla.
Lähetetty Ti, 11/01/2016 - 09:25