Osallistun– siis olen! Miten osallistaa onnistuneesti?

Yllätys

Yhteenkuuluvuuden luominen, yhteisöön kuulumisen tuoma valta, mahdollisuus erottua joukosta ja tekemisen mielekkyys ovat kuluttajien motivaatiotekijöitä osallistumiseen. Tiedämme myös, että osallistuminen brändien ja brändiyhteisöjen rakentamiseen lisää asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta brändiä kohtaan. Ja brändin asiaa ajavat asiakkaat ovat positiivisen brändin luojia. Ja kun tiedon jakaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, kuluttajat pitävät tietoa uskottavampana…

Mutta miten osallistaa onnistuneesti? Viestin pitää tietenkin tavoittaa, koukuttaa ja osallistuttaa.

Jaana Simolan tuoreen (7.12.2011) psykologian alan väitöskirjan mukaan verkkomainosten sijoittelulla on iso merkitys sille, kuinka hyvin lukija huomaa mainokset. Eniten huomiota herättävät sivun oikeassa reunassa olevat tekstit ja kuvat. Samaa aihetta markkinoinnin näkökulmasta tutkivan Jarmo Kuisman mukaan ihmisen katseen vangitsevat edelleen samat elementit (mm. valokuvat ihmisistä, lämpimät värit, liike) kuin printtimainonnassakin. Silmäkameratutkimus on paljastanut, että asiakas poimii silmillään esimerkiksi kirjelähetyksestä ensin kuvat ja otsikot. Internetissä otsikot ja tekstit latautuvat näytölle ennen kuvia, joten asioiden tutkimisjärjestys on erilainen kuin esimerkiksi kirjeessä.

Takalan Markkinoinnin mustan kirjan mukaan osallistavan markkinointiviestinnän rakenteeseen kuuluvat oikean asian lupaaminen (mitä asiakas haluaa kuulla), yllätyksellisyys (viesti on huomioitava) ja osallistaminen (toiminnan aiheuttaminen). Osallistamisella asiakkaat sitoutetaan ja vuorovaikuttamisella heistä opitaan (missä he ovat, mitä he ajattelevat ja mitä he tarvitsevat).

Salmenkiven & Nymanin mukaan osallistuminen on mukana olemista tai vaikuttamista johonkin tiettyyn asiaan. Osallistuminen voi olla suoraa tai epäsuoraa (ottaa itse osaa tai joku muu tekee sen osallistujan puolesta), aktiivista (ottaa kantaa, vaikuttaa muiden käyttäytymiseen ja tunteisiin) tai passiivista (osallistuminen lukemalla). Osallistujien kirjoitukset herättävät empatiaa, kun kuluttajat samaistuvat muiden kokemuksiin. Yhteinen empatia saattaa synnyttää jopa liikkeitä yritysten puolesta, mutta myös niitä vastaan.

Projektini tavoitteena oli selvittää tuotekehitysvaiheessa olevan mobiilipalvelutuotteen kaupallisuus. Some-markkinoinnin olen jo suunnitellut. Olen päättänyt, miten facebookkaajan huomio pyritään varastamaan yllätyksellisyydellä, mihin verkkomainos sijoitetaan, mitä mainosviestissä luvataan, miten fb-tuotesivuilla tarinoidaan ja miten vastaanottajaa ohjataan ja innostetaan osallistumaan kyselytutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tutkimukseen ohjattua osallistetaan markkinointiin ja tuotekehitykseen eli innovaatioon (tieto, mitä ominaisuuksia tuotteessa tulisi olla), tuotantoon (havainnot tuotteesta käytännössä), kontrolliin (päätös tuotteen käyttökelpoisuudesta), arviointiin (tuotteen rahallinen arvo), rahoitukseen (maksu palvelutuotteesta) ja logistiikkaan (tiedonjako tuotteesta ja suositukset).

Viimeinen ja vaativin tehtävä on vielä jäljellä: nyt täytyy osallistaa projektin omistaja laatimaani suunnitelmaan!

Profile picture for user Mervi Jokela
Projekti
Jarmo Lehmusvainio KIRJOITTI:
Olet koonnut paljon tutkimustietoa projektisi tueksi ja olet myös soveltanut sitä käytäntöön. Tuntuu siltä, että olet todella vankalla pohjalla projektisi asiasisällön kanssa!

Nuo ihmisen käyttäytymiseen ja toimintaa liittyvät asiat eivät onneksi vanhene tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä vaikka tekniikka jatkuvasti kehittyykin.

Siinä mielessä tuo some-markkinoinnin suunnittelu säilyy ajankohtaisena vaikka juuri tuo projektisi tavoitteena ollut mobiilipalvelutuotteen versionumero vaihtuisi.

Tsemppiä projektin omistajan taivutteluun!
Lähetetty To, 09/29/2016 - 14:14
Sanna K Luotonen KIRJOITTI:
On hienoa nähdä, miten sitkeästi olet vienyt projektiasi eteenpäin ja löytänyt siitä uusia näkökulmia. Hyvät mainoskampanjat voivat syntyä hyvin spontaanistikin, mutta silti taustalla on hyvä olla ajantasaista tutkimustietoa, niin kuin itsekin olet sitä hankkinut!

Loistava oivallus, annos tutkimustietoa ja oikea ajoitus - siinä hyvä resepti :-)

Onnea Uudelle Vuodelle!
Lähetetty To, 09/29/2016 - 14:15
Sini Karhula KIRJOITTI:
Ihanaa kun olet paneutunut aiheeseen lukemalla noin paljon taustatietoa. :) Koska pohjalla on noin vankat opit, uskon että projektisi onnistuu/on onnistunut hyvin.

Tuo some-markkinointi alkaa olla jo niin käytetty muoto, että ihmiset osaavat suodattaa sitä todella tehokkaasti. On todellinen haaste keksiä keino kuinka saada ihmiset kiinnittämään huomio juuri sinun viestiisi. Täytyy olla selvä visio ja vahva viesti, perusteellisella suunnittelulla pääsee pitkälle ja se antaa lukijoille varman kuvan. :)
Lähetetty To, 09/29/2016 - 14:16
Janitta Korpi-… KIRJOITTI:
Onko tullut tuloksia projektista? Saitko asiakkaat osallistumaan? Miten hyvin sosiaalisen median markkinointiviestit menivät perille? Onko kokemusta ja vinkkejä muille siitä mikä toimii ja mikä ei?
Lähetetty To, 09/29/2016 - 14:16